ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียนสาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

0 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info