MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • ton satayut

รร.บ้านห้วยนกกก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารนักเรียนอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด- ปิดภาคเรียน ในภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านห้วยนกกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (หอประชุมอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกวดราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิดปิดภาคเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1 1

นายปิลัทธิ์  อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านนวัตกร สู่เส้นทางอาชีพในอนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ โดยมี ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 กล่าวรายงาน สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ Block Course และบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน Project Approach ในระดับชั้นอนุบาล (2 โครงงาน) และ Project Based Learning ในระดับชั้นประถมศึกษา (6 โครงงาน)และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.ต้น 11 โครงงาน และ ม.ปลาย 16 โครงงาน) เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตาม สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน จึงมีการจัดงานมหกรรมนิทรรศการ “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านนวัตกร สู่เส้นทางอาชีพในอนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียนทางด้านวิชาการ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและทักษะทางด้านอื่น ๆ โดยมีผลงานพิเศษของนักเรียน คือบูธ TO BE NUMBER ONE และบูธหลักสูตรเตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการและหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งจะเปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 บูธโปรแกรม อีกทั้งยังมีการมอบเสื้อสามารถ โล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในนามตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand) และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน โดยสรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 1 รายการ รางวัลเหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน 6 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ และเข้าร่วม 1 รายการ โดยถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

5

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้ชื่องาน “แต้มแสงดาวที่ปลายดอย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับชมรมนักจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย มีการขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ สู่การพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญและร่วมกันคิดริเริ่มกิจกรรม แต้มแสงดาวที่ปลายดอย ในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 (4 ห้อง) ยกพื้นสูง (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา e bidding ก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58 ข.

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

Page 1 of 79

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488