MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ-สามเณร 67 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จากนั้นร่วมพิธีสวนสนามของกองลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี

1 1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ช่วงเย็น นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี

1 1

นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯ ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดโพธิคุณ(ห้วยเตย) และสำนักสงฆ์บูรพาสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก

1 1

บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมีนายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้าประชน สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วม

1 1

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.61รองประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

1 1
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีนำโดย นางจินตนา สิงทยม หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษา
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ในพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล  ร่วมใจชาวพุทธถวาย 15 วัด 22 สำนักสงฆ์ 
เขตอำเภอพบพระ และเขตทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 19 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 1

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง   ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อ การสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาว อ.แม่ระมาด สืบต่อไป...

1 1

วันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๑ นายสุเธียร อินทะใจ  ปลัด อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง  นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วันบ้านแม่สลิดหลวง ในวันที่เข้าพรรษาประจำปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการสืบสายประเพณีอันดีงามของไทย  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา โดยมี นายอุทัย กันธวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภูรินท์  ชนิลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วย

1 1

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ได้รับมอบพันธุ์ไก่ไข่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชดำริฯ งบประมาณ 13,000 บาท จำนวนไก่ไข่ 42 ตัว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ฝึกทักษะในอาชีพ ได้นำผลผลิตจำหน่ายให้สหกรณ์โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป...

1 1

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. นำโดยมี นายประเทือง  วงษ์ประเสริฐ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เพื่อประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม จากโครงงานในปี 2560 และโครงการคุณธรรมที่กำลังดำเนินการในปีื2561 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนได้ดำเนินการจัดทำโครงงานต่างๆหลายโครงงาน เช่น โครงงานออมทรัพย์เพื่ออนาคต โครงงานทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูดีทั้งโรงเรียน โครงงาน ขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงงาน รักษ์โลก ลดโลกร้อน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชัน โครงงานประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นต้น โดยนักเรียนมีโอกาสได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานต่างๆพร้อมตอบคำถามคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมายจากท่านคณะกรรมการ สร้างความประทับใจแกนักเรียน และคณะครูเป็นอย่างยิ่ง

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488