MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

404280887 836542435145076 7844084891467799986 n
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านยะพอ นำโดย นางสาวรัตนา ถกลบูชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน และเป็นเจ้าภาพถวายโรงทาน ณ สำนักสงฆ์บ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก
• วันที่ 18 พ.ย. ขอขอบคุณนักเรียนเยาวชนพลเมืองรักษ์กะชอเตหน่า และนักเรียนที่ร่วมแสดงบาสโลบ ในงานทอดกฐินสามัคคี บ้านยะพอ
• วันที่ 19 พ.ย. ขอขอบคุณนักเรียนจากชุมนุมโก๊ะเฌอเบเกอรี่ และคณะครูที่ร่วมทำซาโมซ่า (อาหารพื้นถิ่น) ,น้ำหวานจากบาริสต้า คีตา ผาสุก ,ส้มตำแสนอร่อยจากครูอัมพร และเครื่องดื่มจากผู้บริหาร คณะครูที่ร่วมทำบุญ นำไปร่วมจัดโรงทาน ในครั้งนี้

S 10821717

โรงเรียนแม่สอด รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดยท่านรองภูรินท์ ชนิลกุล รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศน.กมลพร จิตต์จำนงค์ ศน.พิสมัย กิ่งสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2

1 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดยท่านรองพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศน.ปาริชาติ ใจยาน๊ะ ศน.น้ำฝน เทียนทอง ศน.เสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้กำลังใจในการทำงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

209738

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดยท่านนราธิป สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศน.ธัญรดา สุขอ่วม ศน.กตณพล สอนไว
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้กำลังใจในการทำงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

S 3653652

11506

S 51503107

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จาก ท่าน ศน.กันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ประจำกลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด) เพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจ ตลอดจนเพื่อให้ข้อเสนอแนะพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับระดับปฐมวัย- ขั้นพื้นฐาน ทั้งยังได้ส่งเสริมความตระหนักให้สถานศึกษารับรู้ถึงความสำคัญของการนิเทศที่มีความสำคัญมีประโยชน์ เป็นการนิเทศเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในการช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชนและองค์กรต่อไปในอนาคต ด้วยความขอบคุณยิ่ง

1 1

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนห้องเรียนรู้ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี รับบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุดพร้อมโต๊ะ แท็บเลต 2 เครื่อง สื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย อุปกรณ์กีฬา ห้องพยาบาล สวนเกษตร และมอบทุนการศึกษาจำนวน 80 ทุน ทุนละ 2,000 บาทให้แก่นักเรียน ต้องขอขอบคุณประธานมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี พร้อม คุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนที่พร้อมใจร่วมให้กำลังใจ ต้อนรับคณะ ขอขอบคุณคุณครู และคณะสิงห์อาสาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานวันนี้สำเร็จลุ่ล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488