MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2(รอบที่ 2)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

เผยแพร่บทความทางวิชาการ "ทักษะการเรียนรู้สังคมและอารมณ์ ทักษะเพื่อการอยู่รอดบนโลกที่ผันผวนในอนาคต" นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป.ตาก เขต 2

รายละเอียดในบทความคลิ๊กที่ลิงก์นี้

ประกาศ สพป. ตาก เขต 2 เรื่องการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567

รายละเอียดไฟล์ประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณพ.ศ 25566 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดรายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะจำนวน 13 โรงเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวน 13 โรงเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1 1

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(MOE Zero Tolerance) ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล 

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488