MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

23751

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เสมารักษ์เครือข่ายอำเภอแม่สอด ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 27 คน ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น . ถึง 18.00 น. ผลการปฏิบัติงาน พบนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จำนวนทั้งหมด 2 คน ได้ให้คำแนะนำอบรมและแจ้งสถานศึกษาให้รับทราบพฤติกรรมเหตุการณ์โดยทั่วไปเป็นปกติ

S 24772616

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างภิบาล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านค้างภิบาล รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมทำบุญ

S 5496969 0

โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ขอขอบคุณท่าน ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มาสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ห้อง MEP ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารเพชรน้ำบุศย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

90756

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป.ตากเขต 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2567 ฉลองครบรอบ 113 ปี สกลราชวิทยานุกูล SAKOLRAJ ROBOTICS GRAND CHAMPIONSHIP 2024
ซึ่งได้รับเกียรติถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านนายกเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้รับรางวัลดังนี้

1 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศ สพป.ตาก 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1 1

เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล ว่าที่ร้อยตรี นราธิป สุขสุวานนท์ และนายพัลลภ สุ่มสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จากนั้นได้เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488