queen67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • admin

67955753 2316081765136685 3290878240834453504 n

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่เขต เรื่องแบบเสนอกิจกรรม แผนงาน โครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

IMG 6879

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกับมอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และรับฟังการชี้แจงข้อราชการของกลุ่มงานต่างๆ จากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ธุรการในโรงเรียนบ้านค้างภิบาล

คลิ๊กอ่านรายละเอียดประกาศที่นี่

1 3

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียน Best practice การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ โดยมี นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ ประธานกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ลดจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายของการประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 97 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน จากโรงเรียนในกลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์ โดยสถานที่จัดการประชุมจัดขึ้น ณ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี อ.พบพระ จังหวัดตาก

IMG 1704

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ระมาด ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ติดตามการอ่าน เขียน และคิดเลขเป็นของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

1 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ พร้อมด้วยครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานเกษตรอำเภอพบพระ เพื่อพิจารณาเป็นสำนักงานเกษตรดีเด่นระดับประเทศ โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานโอท็อปของโรงเรียน “ธาธ่า พอนาที” การศึกษาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอปกาเกอญอกันเชื้อรา

1 1

วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอดิศร บุญปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้มอบหมายให้นางสาวจิราภร แมลงภู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครูผู้สอนยุวกาชาด พร้อมทั้งลูกเสือ- เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านกล้อทอ รายงานโดย ครูกุลรัศมิ์ ภาพโดย ครูรัตนา ถกลบูชา

S 2908220

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล นำคณะลูกเสือ จำนวน ๒๔ นาย เข้าร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด

1 1

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายอดิศร บุญปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้มอบหมายให้นางสาวจิราภร แมลงภู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านกล้อทอ รายงานโดย ครูกุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้วภาพโดย ครูรัตนา ถกลบูชา

1 1

ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก พร้อมกับตัวแทนคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ป่าด้านหน้าที่พักพิงชั่วคราวฯ ตำบลแม่หละ หมู่ที่ 9 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488