MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Wednesday, 31 May 2023 18:00

สพป.ตาก เขต 2 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

Rate this item
(0 votes)

 

214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความตระหนักรู้ ตื่นตัวในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยในปี 2566 นี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า "บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย" เพื่อสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงภัยอันตรายจากการเสพ อันตรายของสารเสพติดต่างๆ ที่อยู่ภายในบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ลดการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าถึง เพื่อมิให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ต่อไป

Read 218 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488