MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Monday, 15 June 2020 13:26

เรียนออนไลน์ไม่ใช่ปัญหา...แค่มาโรงพัก

Rate this item
(0 votes)

unnamed 2

จากนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิท-19 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือที่เรียกชื่อย่อว่า DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ก็ได้นำแนวนโยบายลงสู่การปฏิบัติ แต่ด้วยความห่างไกลและด้อยโอกาส มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่พร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางด้าน ดร.รุจิรา เรือนเหมย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จับมือคณะครูหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการเป็นจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีตำรวจภูธรอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

พันตำรวจเอก ณัฐพล บุบผะศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เราได้รับข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องของการให้บริการอินเตอร์เน็ตและไวไฟ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับนักเรียนและนักศึกษามาใช้บริการ ประกอบกับ ได้รับการประสานจาก ผอ.ดร.รุจิรา เรือนเหมย ในการขอความอนุเคราะห์จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนที่มีความขาดแคลนในช่วงสถานการณ์โควิท-19 ทางเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ

ภายหลังจากที่โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง และ สภ.อุ้มผาง ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงพัก ก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงพัก

ด.ช.รณกร ผู้อยู่สุข นักเรียนชั้น ป.2 เล่าว่า ผมมาเรียนที่นี่ได้ 3 วันแล้วครับ พี่ๆตำรวจใจดีทุกคนเลย ได้เรียนในห้องแอร์ด้วย ที่บ้านโทรศัพท์ แต่ที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ตเลยชวนเพื่อมาเรียนที่โรงพักครับ

ด.ช.จักรภพ มีเจริญ นักเรียนชั้น ป.5 บอกว่า ที่บ้านผมไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตครับ มาเรียนที่โรงพัก ลุงดาบตำรวจสุพจน์ ให้ผมยืมโน๊ตบุ๊คสำหรับเรียนออนไลน์ด้วยครับ

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ต ทางโรงพักมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิท-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การบริการเจลล้างมือ และจัดโต๊ะตามแนว Social Distance โดยจุดบริการอินเตอร์เน็ตจะอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์ โต๊ะ-เก้าอี้ แอร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวก โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น.

รุจิรา เรือนเหมย ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า ช่วงแรกที่เราจะจัดการสอนผ่าน DLTV เราก็กังวลว่าเด็กที่ขาดแคลนจะได้เรียนรู้หรือเปล่า แต่ภายหลังจากการประสานความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือโรงเรียนและโรงพัก ที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผกก.สภ.อุ้มผาง ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่เป็น New normal ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าวันนี้เด็กๆ จะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่สามารถมาเรียนได้ ที่โรงพัก เราเห็นนักเรียนมีความสุข ที่ได้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองก็มีความสุข ที่ลูกได้มาเรียนรู้ในที่ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงว่าจะไปมั่วสุมทำสิ่งไม่ดี คณะครูก็มีความสุข ที่เราสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนที่เด็กของเราขาดแคลนได้ เราเห็นทุกฝ่ายมีความสุข เราก็มีความสุข

จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตและไวไฟที่โรงพัก นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิท-19 ที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จากนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิท-19 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือที่เรียกชื่อย่อว่า DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ก็ได้นำแนวนโยบายลงสู่การปฏิบัติ แต่ด้วยความห่างไกลและด้อยโอกาส มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่พร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางด้าน ดร.รุจิรา เรือนเหมย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จับมือคณะครูหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการเป็นจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีตำรวจภูธรอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

พันตำรวจเอก ณัฐพล บุบผะศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เราได้รับข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องของการให้บริการอินเตอร์เน็ตและไวไฟ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับนักเรียนและนักศึกษามาใช้บริการ ประกอบกับ ได้รับการประสานจาก ผอ.ดร.รุจิรา เรือนเหมย ในการขอความอนุเคราะห์จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนที่มีความขาดแคลนในช่วงสถานการณ์โควิท-19 ทางเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ

ภายหลังจากที่โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง และ สภ.อุ้มผาง ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงพัก ก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงพัก

ด.ช.รณกร ผู้อยู่สุข นักเรียนชั้น ป.2 เล่าว่า ผมมาเรียนที่นี่ได้ 3 วันแล้วครับ พี่ๆตำรวจใจดีทุกคนเลย ได้เรียนในห้องแอร์ด้วย ที่บ้านโทรศัพท์ แต่ที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ตเลยชวนเพื่อมาเรียนที่โรงพักครับ

ด.ช.จักรภพ มีเจริญ นักเรียนชั้น ป.5 บอกว่า ที่บ้านผมไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตครับ มาเรียนที่โรงพัก ลุงดาบตำรวจสุพจน์ ให้ผมยืมโน๊ตบุ๊คสำหรับเรียนออนไลน์ด้วยครับ

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ต ทางโรงพักมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิท-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การบริการเจลล้างมือ และจัดโต๊ะตามแนว Social Distance โดยจุดบริการอินเตอร์เน็ตจะอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์ โต๊ะ-เก้าอี้ แอร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวก โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น.

รุจิรา เรือนเหมย ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า ช่วงแรกที่เราจะจัดการสอนผ่าน DLTV เราก็กังวลว่าเด็กที่ขาดแคลนจะได้เรียนรู้หรือเปล่า แต่ภายหลังจากการประสานความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือโรงเรียนและโรงพัก ที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผกก.สภ.อุ้มผาง ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่เป็น New normal ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าวันนี้เด็กๆ จะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่สามารถมาเรียนได้ ที่โรงพัก เราเห็นนักเรียนมีความสุข ที่ได้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองก็มีความสุข ที่ลูกได้มาเรียนรู้ในที่ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงว่าจะไปมั่วสุมทำสิ่งไม่ดี คณะครูก็มีความสุข ที่เราสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนที่เด็กของเราขาดแคลนได้ เราเห็นทุกฝ่ายมีความสุข เราก็มีความสุข

จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตและไวไฟที่โรงพัก นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิท-19 ที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

 

Read 166 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488