MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Monday, 20 January 2020 14:29

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน

Rate this item
(0 votes)

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดโครงการมอบไออุ่นจากอุ่นไอรักช่วยน้องคลายหนาว เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนน้น ทางโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน โดยครูมาลา วงษ์ยะ ครูชำนวญการพิเศษทำหน้าที่แทนผุู้อำนวยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนด้วย สร้างความสุขให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

Read 716 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488