MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทง
Thursday, 14 November 2019 19:05

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทง

Rate this item
(0 votes)

1 9

เนื่องในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับประเพณีลอยกระทง โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเชื่อมไมตรี ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราจากฝั่งพม่า ซึ่งกิจกรรม "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตะชีคีลา ประจำปี 2562" หรือ ลอยกระทง 2 แผ่นดินในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาบ้านเปิงเคลิ่ง โดยโรงเรียนของเราได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่จันในการดำเนินการจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ตะชีคีลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านภควัต ขันธหิรัญ หรือท่านนายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากของเรา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมทั้ง 2 ค่ำคืนที่จัดขึ้นนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แสง สี เสียง ร้านค้า อาหาร เครื่องดืม ขนม ของใช้ การแสดง และรายการประกวดต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดกระทงเล็ก การประกวดขบวนแห่พร้อมกระทงใหญ่ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (เพลงช้าและเพลงเร็ว) การประกวดหนูน้อยนพมาศ (อายุ 3-6 ปี) การประกวดนางนพมาศ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันมวยไทยคะ

รายงานโดย : ครูมะนาว :)

Read 24 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488