MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Wednesday, 15 November 2017 15:16

สพป.ตาก 2 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

Rate this item
(0 votes)

IMG 0389

นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2560 โดยสัปดาห์นี้มีหัวข้อข่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 1. VTR ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยท่านนายกฯให้กำลังใจคนทำงานทุกฝ่าย ทุกระดับ ขอบคุณเยาวชน นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศในการแข่งขันต่างๆ 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 2.1 พูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศวาระเก็บเด็กตกหล่นในระบบการศึกษา 2.2 สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการนำ CPR(ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้น) มาสู่ห้องเรียน 2.3 การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง รมต.ฝากชื่นชมผู้บริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้อง ที่ดูแลนักเรียนในการเข้าชมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี 2.4 ส่งเสริมนักเรียนให้ค้นพบตัวเอง ว่าถนัด มีความสนใจในเรื่องใด 2.5 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะมีการสอบ ว.16 ในวันที่ 16 ธ.ค.2560 มีนโยบายป้องกันการทุจริตทั้งทางตรง และทางอ้อม 2.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ขอให้มีการวางแผนในการเดินทางให้รัดกุม ให้โรงเรียนรายงานการเดินทางล่วงหน้ามายังเขตพื้นที่ หลีกเลี่ยงการเดินทางในตอนกลางคืน 2.7 ชื่นชมกลุ่มแบ่งปันสื่อ ครูภาษาไทย ในจังหวัดกาญจนบุรี 3. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)ในปี 2561 จะมีศูนย์ Boot Camp 15 ศูนย์ (ขณะนี้มี 14 ศูนย์) 4. การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “สานพลังประชารัฐ”(CONNECT ED) เลขาธิการ กพฐ.ชื่นชม และขอบคุณโครงการนี้....

Read 625 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488