MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed

ไฟล์นำเสนอ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดาวโหลดไฟล์ power point นำเสนอ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดาวโหลด...

ไฟล์นำเสนอ สพป.ตาก 2 สัญจร

Power Point นำเสนอ
สพป.ตาก 2 สัญจร
2560
ดาวโหลด...

ครูชายแดนไทย ลมหายใจของแผ่นดิน

มิวสิควีดีโอแด่ครูดอย สพป.ตาก เขต 2 และครูดอยทุกท่าน ทุกสังกัดในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก
คลิกเพื่อชม
camera slider joomla
L10


images 1

 

58649500 401778510657584 5537901647159623680 n

 

 2561 2565

 

222333444

headtak copy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับพัฒนา…

ลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การยกระดับพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ...

อ่านต่อ...

ประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดก…

ประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษาและผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษาและผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้ ...

อ่านต่อ...

รับมอบจักรยานให้โรงเรียนในสังก…

รับมอบจักรยานให้โรงเรียนในสังกัด

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข ...

อ่านต่อ...

ประชุมการชี้แจงการพัฒนาครูด้วย…

ประชุมการชี้แจงการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก 2 จัดแข่งขันทักษะภาษาไ…

สพป.ตาก 2 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข ...

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฎิบัติการ จัดประสบการ…

อบรมเชิงปฎิบัติการ จัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องใน…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประวัตร พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

การจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อ…

การจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2562

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการ ประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลการจัดทำข้อมูลนักเ ...

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินกา…

อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" IEP Online และการให้บริการผลิตสื ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงผลการประเมินผลงานต…

ประชุมชี้แจงผลการประเมินผลงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมชี้แจงผลการประเมินผลงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยสำน ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมการส่งเสร…

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ...

อ่านต่อ...

ประชุมกลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

ประชุมกลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เป็นปร ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดค่ายเยาวชน…

สพป.ตาก เขต 2 จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภัทรดนัย อ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้รับผิดช…

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้รับผิดชอบประเมิน ITA

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนั ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู…

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 79 ราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ...

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกา…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก 2 รับฟังการเสวนา โครงก…

สพป.ตาก 2 รับฟังการเสวนา โครงการสนทนาประสาครูฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรั ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีในการพระ…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

ประชุมทางไกลการประเมินคุณธรรมแ…

ประชุมทางไกลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี ...

อ่านต่อ...

ประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒน…

ประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธีสักการ…

สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธีสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ-ทอดผ้าป่า

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมา…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเชิดชูเกียรติ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 วางพวงมาลาอนุสาว…

สพป.ตาก เขต 2 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำห…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมรดพิธีน้ำดำหัวขอพรจาก ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 อบรมเรื่องสถาบัน…

สพป.ตาก เขต 2 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ...

อ่านต่อ...

ประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนและศ…

ประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนและศูนย์การเรียนต่างด้าว

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริห…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมีนายประวัตร์ พ ...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลาธิการส…

ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลาธิการสภาการศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำโดยนางสาวสมรัชนีกร อ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 อบรมการพัฒนาครูเ…

สพป.ตาก เขต 2 อบรมการพัฒนาครูเครือข่ายการวัดและประเมินผลฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายการวัดและประเมินผลการศึกษา และการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมกรรมการจัด…

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมกรรมการจัดสอบ NT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดทดสอบความส ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจง ประเมินนักเรียนจบ…

ประชุมชี้แจง ประเมินนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) จัดการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256 ...

อ่านต่อ...

ก.ต.ป.น.ตาก 2 เยี่ยมโรงเรียนพื…

ก.ต.ป.น.ตาก 2 เยี่ยมโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา หรือ ก.ต.ป.น. สพป.ตาก เขต 2 ผู้บริหารสถา ...

อ่านต่อ...

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจเยี่ยมโร…

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหอม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานศึ ...

อ่านต่อ...

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเชิญผ้าห่มกันหนาวพระรา ...

อ่านต่อ...

ปลัด ศธ. ลงพื้นที่แม่สอด ติดตา…

ปลัด ศธ. ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามการฟัง-พูด ภาษไทย บนพื้นที่สูง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาติดตามโครงการนำร่องการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่ส ...

อ่านต่อ...

ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกีฬา สพฐ…

ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาสถาบัน ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีวันสมเด็จ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ...

อ่านต่อ...

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยให้ก…

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียน

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียน Migrant Lerning Center ณ ศูนย์ก ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานเด็กนอกระบบการศึ…

ประชุมคณะทำงานเด็กนอกระบบการศึกษา พื้นที่ จ.ตาก

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมสามัญครั้งที่ 3 ของคณะทำงานเด็กนอกระบบการศึกษา พื้นที่จังหวัดตาก (Tak O ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบธุรการโรงเ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบธุรการโรงเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติการธุรการโรงเรียน จ ...

อ่านต่อ...

อบรมระบบฐานข้อมูลพัฒนาเด็กและเ…

อบรมระบบฐานข้อมูลพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกั ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุ…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ...

อ่านต่อ...

"สพป.ตาก เขต 2 จัดงานมหกร…

"สพป.ตาก เขต 2 จัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน ประจำปี 2561"

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จับมือเทคนิคแม่ส…

สพป.ตาก เขต 2 จับมือเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมท่องเที่ยว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาช ...

อ่านต่อ...
 1. หนังสือราชการ
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
 4. E-News
 5. องค์ความรู้ (KM)
next
prev
No tabs to display

headschooltak copy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next
ตาก 2 จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแท...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดพิธีไหว้ครู

“พิธีไหว้ครู” 13 มิถุนายน 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้ว...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 62

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนายพงษ์อนันต์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จัดพิธีไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จัดพิธีไหว้ครู นำโดยผอ.อัมพร  ศิริขวัญ เพื่อ ระล...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นศิษย์ และเคารพต่อครูบา...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมไหว้ครูภายใต้แนวคิด "ต้นไม้ ไหว้ครู"

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมไหว้ครูภายใต้แนวคิด "ต้นไม้ ไหว้ครู" โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  พร้อ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 สภานักเรียนนำโดยนายอภิสิทธิ์ สันศนะพงศ์ ประธานนักเรียนนำนักเร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 เพื่...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จัดพิธีไหว้ครู ปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณครู โดยมี ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 62

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ อาคารเอนกประสงค์ {gallery}...

อ่านต่อ...
โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 62

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม กิริยามารยาท ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2562

...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายจัดกิจกรรมก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการใช้สิทธิ์ในการ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน (สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ )

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน นำโดย ท่าน ผอ. อดุลย์ เทศสาย ตัวแทนครู นักเรียน และชุมชนบ้าน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 พอ.สว.หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ นำนักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบำเพ็ญปร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต้อนรับคณะกรรมการสำรวจจากมูลนิธิฯอายิโนะโมะโต๊ะ

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต้อนรับคณะกรรมการสำรวจจากมูลนิธิฯอายิโนะโมะโต๊ะ คณะฯจากสพป.ตาก 2 และสพฐ. ในการมอบทุนการสร้าง...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยกผลสัมฤทธิ์

วันที6 มิถุนายน 62 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยกผลสัมฤทธิ์ การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ นักเรียน ชั้น ป.1...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 62

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลัก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังผาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการแสดงความจงรักภักดีเนื่องใ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉล...

อ่านต่อ...
โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง นำโดย ดร.รุจิรา เรือนเหมย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 62

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมงคล คบสระน้อย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และผู้ใหญ่บ้านใหม่บ้านแม่โกนเกน ประธ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 จัดกิจกรรมในวันไหว้ครู

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 จัดกิจกรรมในวันไหว้ครู

...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.รุจิรา เร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยนายธนภัทร บุศย์คำ รกน.ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้นำคณะครูแ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยนายระพิน เกษแก้ว ได้นำคณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมพั...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 มอบทุนการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 มอบทุนการศึกษาและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยม...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรม Big cleaning day

โรงเรียนบ้านวังผา นำโดยท่าน ผอ.พงษ์อนันต์ คำน่าน ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ร่วมด้วยส่วนราชการ เช่น กองร้อยทหารพ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมชมชนอุ่นใจ

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมชมชนอุ่นใจ ลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่4 ณ บ้านเก้ารวมไทย จัดโด...

อ่านต่อ...
รวมไทย 4 มอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนจังหวัดตาก

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม มอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนจังหวัดตาก ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ได้แ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวฝายพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันวิ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ร่วมใจกันทำความดีจิตอาสา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาเยี่ยมเยือนและมอบทุนสนับสนุน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางอัมพร  ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัด...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดย นางอัมพร  ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประช...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 2

นางอมราพร สุริยะวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา  08.30 น. นางกรรณิการฺณ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย กล่าวต้อนรับน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่วันแรก ปีกา...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังผา นำโดยท่าน ผอ. พงษ์อนันต์ คำน่าน ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 เดินรณรงค์เชิญชวนชาวพบพระออกไปเลือกตั้ง

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 คณะครูนักเรียนจัดขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนชาวพบพระออกไปเลือกตั้ง...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ร่วมกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแม่สอด มาจัดให้

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมดีๆที...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียนยากจนพิเศษ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

วันที่ 10 มีนาคม 2562  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา อบต.พระธาตุผาแดง ชุมชนและโรงเ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 8 มี.ค. 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นำโดย ผอ.ระพิน เกษแก้ว นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังผา ในระดับชั้น ป.1-6 ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ชั้นซึ่งเป็นการส่งเสริ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจาก อบต.รวมไทยพัฒนา

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจาก อบต.รวมไทยพัฒนา ไ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562  โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาการศึกษา และอุทิศส่วนกุศล...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตยเลือกตั้ง ส.ส."

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตยเลือกตั้ง ส.ส." เพื่อให้นัก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ทดสอบสภาพดินบริเวณก่อสร้างบ้านพักครู

วันที่ 28 ก.พ.62ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ครู ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างบ้านพัก 207 และบริษัทชัยพิพัฒน์คอนชันแท...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับปฐมวัย และ วันที่ ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบNT ป.3

วันที่ 27 ก.พ.62 ที่ผ่านมาผู้บริหารและครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบNT ป.3 ที่โรงเรียนชุมชนบ้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2561

นายเสฎวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมด้วยครูอำนวย ปัญญา และครูประจำชั้นเป็นตัวแทนในการมอบเงินอุดหนุ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ประชุมเตรียมความพร้อมวันที่การประเมินโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ประชุมเตรียมความพร้อมวันที่การประเมินโรงเรียน คุณ...

อ่านต่อ...

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488