banner 05122564

MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     face youtube

การจัดการขยะด้วย 3R

สพป.ตาก เขต 2 กับการจัดการขยะด้วย 3R
คลิกเพื่อชม

ครูชายแดนไทย ลมหายใจของแผ่นดิน

มิวสิควีดีโอแด่ครูดอย สพป.ตาก เขต 2 และครูดอยทุกท่าน ทุกสังกัดในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก
คลิกเพื่อชม
camera slider joomla

 

241126755 4239116966166479 830387570796419152 n  0001 
Online2Edit4

Kn64

  DEEP2
     

plan2563

  2019 10 04 9 01 23
     
58649500 401778510657584 5537901647159623680 n   Un 1
images 1   feedback

 

headtak copy

พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2…

  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองตา ...

อ่านต่อ...

ตาก 2 รับนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม…

      วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย เ ...

อ่านต่อ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ…

    กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ให้กับโรงเรียนในจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรี ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารโ…

            วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมทางไกลผู ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคลัสเตอร์ …

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดการประชุมติดต…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายปิลัทธ์ อ ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำว…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โ ...

อ่านต่อ...

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะภาษาอ…

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนางเมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และคณะศึกษาน ...

อ่านต่อ...

ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/256…

นายปิลัทธ์ อุดมวษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารส…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ และการเตรียมความ ...

อ่านต่อ...

รับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนจาก…

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับมอบหน้าการอนา…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คณะผู้บริหาร ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับชมรายการพุธเช…

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม รับชมรายการพุธเช้าข ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการบ้านนักวิทยาศา…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเท ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมโครงการอาห…

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในประชุมโครงการอาหารกลางวันไปยังโรงเรียนในสังกัดในรูปท ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหาร …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระซึ่งมีผู้บริ ...

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการเขียน SAR

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมวางแผนแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินค ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ...

อ่านต่อ...

ตาก เขต 2 จัดโครงการแบ่งปันประ…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ...

อ่านต่อ...

ประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โร…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (กพด.) ในสังกัดส ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมบุคลากรกลุ…

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกลุ่มงานนิเทศฯ ค ...

อ่านต่อ...

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเ…

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองธ ...

อ่านต่อ...

นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ สู่…

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับชมรมครูโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ใน สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒ ...

อ่านต่อ...

ประชุมพิจารณาแผนไตรมาสที่ 3/25…

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนไตรมาสที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ ส ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและปฏิญ…

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายสุทัศน์ ศรีดาเดช และนายพงษ์ศาสตร์ ไพรสินธ์ุ รองผอ.สพป.ตาก 2 จัดก ...

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจ…

24 มีนาคม 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผู้เรียน (NT) ชั้นปร ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเส…

          วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายสุทัศน์ ศร ...

อ่านต่อ...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม …

            วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ...

อ่านต่อ...

อบรมทางไกลการรายงานข้อมูลนักเร…

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดอบรมออน ...

อ่านต่อ...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพั…

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเส…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายพงษ์ศาสตร์ ไพรสินธ์ุรอง ผอ.สพป.ตาก 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ส ...

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทา…

การประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาประจําปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  นำโดยนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำน ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเส…

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมทางไกลช…

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับนโยบายขับเคลื…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ...

อ่านต่อ...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม …

  วันที่ 14 มกราคม 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ชม “พุธเช้า…

สพป.ตาก เขต 2   ชม “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564วันที่ 1 มกราคม  2564  นายปิลัทธิ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนัก ...

อ่านต่อ...

ประชุม VDO Conference ผอ.รร.ใน…

   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางเมตตา แสวงลาภ และนางสาวมาลี เจริฐพนาววัลย์ ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ผู้อำนวยการโรงเรี ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ชม “พุธเช้า...ข่…

สพป.ตาก เขต 2   ชม “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2563วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายปิลัทธิ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ ...

อ่านต่อ...

ตาก เขต 2 ประชุมทางไกล แนวทางย…

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แนวการดำเนินง ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับชม“พุธเช้า…

สพป.ตาก เขต 2 ชม “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2563วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายปิลัทธิ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

อ่านต่อ...

MECC สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้ปฏ…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานรับนักเรียน ทะเบียนนักเรียน หลักฐานทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเส…

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์เ ...

อ่านต่อ...
  1. หนังสือราชการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
  4. E-News
  5. องค์ความรู้ (KM)
next
prev
No tabs to display

headschooltak copy

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก นำโดยคุณรุ่งเพชร ม่...

อ่านต่อ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการตรวจ...

อ่านต่อ...

วันที่ 30 ก.ค. 2563 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไ...

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...

อ่านต่อ...

24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านหนองหลวง นำโดย ผอ.คณาธิป  สอนเทศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายสัตย์...

อ่านต่อ...

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย...

อ่านต่อ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ...

อ่านต่อ...

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียนแ...

อ่านต่อ...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดย นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรี...

อ่านต่อ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการกองทุนข้าวสารเพื่ออาหาร...

อ่านต่อ...

วันที่ 21กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับคณะหมอ พยาบาล นำโดยนางรัญญารัตน์ ปราจันทร์ พยาบาลวิชาช...

อ่านต่อ...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อ...

อ่านต่อ...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรีย...

อ่านต่อ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อ...

อ่านต่อ...

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พ...

อ่านต่อ...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองหลวง จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เริ่มด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและ...

อ่านต่อ...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ...

อ่านต่อ...

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายภาณุวัฒน...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านยะพอ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต "เพื่อนใจวัยใสวัยแสบ" ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สนับสนุนโดย กองทุ...

อ่านต่อ...

วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นำโดยว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจัก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ให...

อ่านต่อ...

10 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ-สร้างอาชีพ (OPEN HOUSE 2020) ประจำปี การศึกษา 2562 ขึ้...

อ่านต่อ...

วันที่ 9 มี.ค. 2563 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมการทำขนม ให้กับนักเรียน โดยทำขนม 3 ชนิด คือ ชิฟฟ่อน คุกกี้ แล...

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ ​9 ​มีนาคม ​2563 ​ที่ผ่านมา​โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4​ จัดกิจกรรม​ประกวดโครงงานคุณธรรม​ สพฐ.​ ระดับประถมและมั...

อ่านต่อ...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมอำลาและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยม...

อ่านต่อ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน กองร้อย ตชด.35 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อ...

อ่านต่อ...

“กุเหนือ รักษ์โลก ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้”โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ทำเสวียนไม้ไผ่  โดยสร้างจากวัสดุท...

อ่านต่อ...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นำโดย นายระพิน เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเสริ...

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ค่ายคนดีของแผ...

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้เดินทางเข้ามาให้การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแ...

อ่านต่อ...

วันที่ 3 มีนาคม 2563 "ขาวปลีน้อยๆค่อยๆเติบใหญ่" จากที่โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒ...

อ่านต่อ...

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนา...

อ่านต่อ...

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง นำโดย นายชนมงคลนอนา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรร...

อ่านต่อ...

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา...

อ่านต่อ...

ในวันที่ 26 ก.พ.2563 ท่านองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ พ...

อ่านต่อ...

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหอม ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านอุสุวิทยา ได้รับโอกาสเปิดบ้านต้อนรับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซึ่งได้จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อ...

อ่านต่อ...

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.สิปปนนท์ มั่ง...

อ่านต่อ...

วันที่ 26 ​ก.พ. 63​ เวลา 15.30 ​น.​ ว่าที่ร้อยเอกนิคม​ สิงทยม​ ผู้อำนวยการ​ ประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนา​อย่างเข้ม​ค...

อ่านต่อ...

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้ม...

อ่านต่อ...

25 ก.พ.63 ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ร่วมอบรม โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียช...

อ่านต่อ...

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศ...

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้เครื่องกระตุ...

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล "ลูกเส...

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้จัดตั้งชมรม To Be Number One ข...

อ่านต่อ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกา...

อ่านต่อ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดยนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และคณะผู้กำกั...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดยนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการสนามจร...

อ่านต่อ...

16 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยเอก นิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมวิ...

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 13ก.พ. 2563 นำทีมโดยนายอธิวัฒน์ ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลมหาวันและทีมงานอา...

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก(สาขาบ้านจ่อคี) ร่วมให้การต้...

อ่านต่อ...

14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยไ...

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนริทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อจัดกิจกรรม " เวียนเทียน - วันมาฆะบูชา "ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จ...

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คุณกษมา ถาวร ได้ให้เกียรติเดินทางมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรร...

อ่านต่อ...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรม โดยมี  นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ...

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 นำคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์...

อ่านต่อ...

เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันอัคคีภัยที...

อ่านต่อ...

วันที่ 27-31 มกราคม 2563 ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลอุ้มผางได้จัดกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไ...

อ่านต่อ...

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488