MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed

ไฟล์นำเสนอ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดาวโหลดไฟล์ power point นำเสนอ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดาวโหลด...

ไฟล์นำเสนอ สพป.ตาก 2 สัญจร

Power Point นำเสนอ
สพป.ตาก 2 สัญจร
2560
ดาวโหลด...

ครูชายแดนไทย ลมหายใจของแผ่นดิน

มิวสิควีดีโอแด่ครูดอย สพป.ตาก เขต 2 และครูดอยทุกท่าน ทุกสังกัดในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก
คลิกเพื่อชม
camera slider joomla
L10


images 1

 

58649500 401778510657584 5537901647159623680 n

 

 2561 2565

 

222333444

headtak copy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ตาก 2 จัดงาน“อาชีพก้าวไกล ภาษา…

ตาก 2 จัดงาน“อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น ...

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื…

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง "วิทยาการคำนวนฯ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคำนวน โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ...

อ่านต่อ...

ตาก 2 จัดประชุมโรงเรียนในโครงก…

ตาก 2 จัดประชุมโรงเรียนในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2562 กลุ่มโรงเรียนในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ภาคเหนือ นำโดย นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรี ...

อ่านต่อ...

การติดตามและประเมินผลโครงการจั…

การติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

         ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบ ...

อ่านต่อ...

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดโครงก…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านอู่หู่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ สัง ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรั…

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (Thailand 4.0) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังก ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตาก 2 รับ…

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตาก 2 รับมอบทุนสร้างโรงอาหาร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารใ ...

อ่านต่อ...

ค่ายลูกเสือพัฒนาศักยภาพเด็กและ…

ค่ายลูกเสือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ(ค่ายลูกเสือ) ประจ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพ…

สพป.ตาก 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่ม ...

อ่านต่อ...

การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื…

การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ DLTV

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมคณะนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ DL ...

อ่านต่อ...

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการศึก…

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนตามงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ ...

อ่านต่อ...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห ...

อ่านต่อ...

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูน…

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวฯ

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Education Coordination Center) โดยนายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติห ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับการนิเทศ ติดต…

สพป.ตาก เขต 2 รับการนิเทศ ติดตาม จากเขตตรวจราชการที่ 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตก…

สพป.ตาก เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง มูลนิธิ C.C.F.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนก ...

อ่านต่อ...

ประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

ประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริห…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดย นายปิลัทธ์ อุด ...

อ่านต่อ...

การประชุมถอดบทเรียน Best pract…

การประชุมถอดบทเรียน Best practice แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เ…

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.แม่ระมาด

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ระมาด ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้ ...

อ่านต่อ...

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถน…

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาฯ

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ...

อ่านต่อ...

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี แล…

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอแม่สอด ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส ...

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเ…

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน กพด.

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมติ ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องใน…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing science) โรงเรียน ...

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด…

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล เรื่อง น้ำและอากาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล เรื่อง น้ำและอากาศ โรงเรียนรุ่นที่ 9 และรุ่นทดแทน ภา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขั…

สพป.ตาก 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะธรรมะทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด จัดการแข่งขันทักษะธรรมะทางวิชาการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ป ...

อ่านต่อ...

อบรม “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม…

อบรม “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” ( ...

อ่านต่อ...

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรง…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าเยี่ยมพบปะคณะครู นักเรียน และเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับกระบวนการจัดกา ...

อ่านต่อ...

ประชุมพิจารณาก่อสร้าง ปรับปรุง…

ประชุมพิจารณาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมและ…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่ระมาด

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโคร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธีถวายเท…

สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

อ่านต่อ...

ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน

ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นางอมราพร  สุริยะวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อม ...

อ่านต่อ...

จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2562” ขึ้น โดยนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนว ...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมขับเคลื่อนหล ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับองค์กรเอก…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับองค์กรเอกชน Teacher Focus Myanmar

องค์กรเอกชน Teacher Focus Myanmar ได้มาประสานงานกับศูนย์ประสานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สพป.ตาก เขต 2 เรื่อง การจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูก…

ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

ที่ห้องประชุมทีลอซู สำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร…

กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ก่อนการปฎิบัต ...

อ่านต่อ...

โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด…

โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด อ.แม่สอด

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างภูิมคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหาย ...

อ่านต่อ...

ทำบุญครบรอบ 16 ปี สพฐ.

ทำบุญครบรอบ 16 ปี สพฐ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมต้อนรับรักษา…

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมต้อนรับรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในโอ ...

อ่านต่อ...

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชา…

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาต ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 2 รับโล่รางวัลเชิด…

สพป.ตาก เขต 2 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกั ...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน…

สพป.ตาก 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข ...

อ่านต่อ...

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี…

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมกับโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ...

อ่านต่อ...
 1. หนังสือราชการ
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
 4. E-News
 5. องค์ความรู้ (KM)
next
prev
No tabs to display

headschooltak copy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next
โรงเรียนบ้านอู่หู่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออก เขียนได้

วันที่ 28 สิงหาคม  2562 โรงเรียนบ้านอู่หู่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนนำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนนำโดยนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะศึกษ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน คณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 โ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ เรียนรู้การใช้อากาศยานไร้คนขับ ( Drone )

26 ส.ค. 2562 นายศรรักษ์ คำป้อม (ศิษย์เก่า ม.น.) และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สาธิตวิธีการใช้อากาศยานไร้ค...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านยะพอเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รักช้าง ปลูกหญ้าให้ช้าง"

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยะพอเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รักช้าง ปลูกหญ้าให้ช้าง" ณ บ้านเพราะช้า...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้อำนวยการจากสถานศึกษาต่างๆ&nbs...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 เพือส่งเสริมสุขภาพ ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.โ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้จัดอบรมให้แก่นักเรียน ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน

วันที่ 23 ส.ค.2562 นำโดย นายอดิศร บุญปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้จัดอบรมให้แก่นักเรียน ตามโครงการป้องกันอุบัต...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ต้อนรับคณะจากโครงการ "มุ้งครอบอนุบาลสำหรับเด็ก ๆ บนยอดดอย และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร"

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ขอขอบพระคุณ คุณเกศินี สุขสิริสรณ์ และครอ...

อ่านต่อ...
รโรงเรียนบ้านยะพอ ได้ร่วมลงนามทำ MOU กับเจ้าของกิจการบ้านเพราะช้าง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ ได้ร่วมลงนามทำ MOU กับเจ้าของกิจการบ้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผาจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังผาจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  นำโดยนายพงษ์อน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562"

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางจันมา วิเศษสิงห์ ผ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562

21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายภูรินท์ ชนิ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรม กาดหมั้วคัวฮอม ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรม กาดหมั้วคัวฮอม ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติ จากท่านประวัตร์ ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  ได้รับเกีย...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยเอก นิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20 ส.ค.62 ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

ในวันที่ 19 สิงหาคม2562 โรงเรียนบ้านวังผา ได้มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์(วัดบ้านวังผา)เนื่องในวัน"ธร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ร่วมประชุม สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดประชุมสัญจร พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 1/2562 ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) เข้าร่วมการอบรมสัมมนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) พร้อมด้วยค...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย คุณครูวิไลพร จิโน รักษ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย มอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพม่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย มอ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  นำโดย นางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย และคณะครูกลุ่มสาระการ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านกล้อทอ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  นำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านกล้อทอ จัดกิจกรรมสั...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรม"เข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง "

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังผา นำโดยท่าน ผอ.พงษ์อนันต์ คำน่าน คณะครู ได้จัดกิจกรรม"เข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรม "วันพระพาหนูไปวัด"

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรม "วันพระพาหนูไปวัด" เพื่อให้นักเรียนเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา ได้มอบเงินยากจนพิเศษแก่นักเรียน

วันพุธที่14 สค.2562 โรงเรียนบ้านวังผา นำโดยท่าน ผอ.พงษ์อนันต์ คำน่าน ได้มอบเงินยากจนพิเศษแก่นักเรียน โดยมีการประชุมชี้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมทางวิชาการวันอาเซียน ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย และคณะ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านห้วยนกก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำโดยนางวิไลพร จิโน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย และคณะครู จั...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 นำโดยนางสาวจิราพร​ คำเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรมทางวิชาการวันอาเซียน ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรมทางวิชาการวันอาเซียน ประจำปี 2562 โดยมีนางอำนวย ปัญ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างภิบาล พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีทำบ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมพิธีสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจ นำโดยนายกิชสณพนธ์  เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านกล้อทอ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวศุภลักษณ์ ตรรกวิทย์ชน ครู ค.ศ 2 รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ นำกล่าวคำถ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางอำนวย ปัญญา ครู ค.ศ3 รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำกล่าวคำถวายพระพรแด่...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังผานำโดยนายพงษ์อนันต์ คำน่าน ผู้อำนวยการ บ้านวังผาพร้อมคณะครู นักเรียน และบุคลากรก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ นำโดยนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แล...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 (สาขาบ้านพะดี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 สิงหาคม  2562 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม และคณะครูจัดกิจกรรมวันแม่แห...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านอู่หู่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 นำโดยนายธีรโชติ คงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่หู่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีกิจก...

อ่านต่อ...
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมวัน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคโปลิโอ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคโปลิโอ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีกา...

อ่านต่อ...
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 (สาขาบ้านพะดี) จัดกิจกรรมบูรณาการ”วันอาเซียนและวิทยาศาสตร์”

วันที่ 8 ส.ค.2562 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 (สาขาบ้านพะดี) จัดกิจกรรมบูรณาการ”วันอาเซียนและวิทยาศาสตร์”  ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสอยาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสอยาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญทำวัน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ กพด.

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)ได้...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อบรมโครงการแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เปิดอบรมโครงการแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปร...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง วิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายมานะ โตสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านแม่อ...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับทางคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับทางคณะกรรม...

อ่านต่อ...
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจัดกิจกรรม วันภาษาไทย

3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชน...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านอู่หู่ จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านอู่หู่ นำโดยนายธีรโชติ  คงคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่หู่ พร้อมด้ว...

อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดงานวันอาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด...

อ่านต่อ...

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488