[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.


ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
16 มี.ค. 2558
คุรุสภาเปิดช่องขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน!
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านถ้ำผาโต้
13 มี.ค. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านห้วยม่วง
11 มี.ค. 2558
กิจกรรมวงล้อเด็กดี (Good Child Cycle)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ตาว
11 มี.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านสันป่าไร่
10 มี.ค. 2558
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่มีความประสงค์จะรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
20 ก.พ. 2558
โครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
17 ก.พ. 2558
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครู ครั้งที่ 9
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
12 ก.พ. 2558
ด่วน...คุรุสภา...ขยายเวลากรณีการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม ภายใน 30 มิ.ย. 58
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ก.พ. 2558
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
อ่านต่อ...

จำนวน 4 หน้า  
<| 1 2 3 4 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010