[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.


ผู้เขียน : บ้านสันป่าไร่
14 ก.ค. 2558
การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 313 (0209)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
25 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อบุคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างของโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
25 พ.ค. 2558
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
21 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
15 พ.ค. 2558
การติดตามงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
14 พ.ค. 2558
แก้ไข การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
11 พ.ค. 2558
การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
25 มี.ค. 2558
คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูฯ เฉพาะสาขาขาดแคลน 108 สาขา ในการสมัครสอบและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านป่าไร่เหนือ
18 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
อ่านต่อ...

จำนวน 4 หน้า  
<| 1 2 3 4 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010