[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 997
Bookmark and Share


 ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการทำสัญญาจาก สพป.ตาก เขต ๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๕ - ๕๐๘๘๒๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/…/1A4AxxItktGa-1P7r9-fE1uEWf…/view…
และโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1h1adUsY7SWVM2Ga9SErBA9Tmb…/view…ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ขอรับบริการโครงการจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เคลื่อนที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 ต.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 31 ก.ค. 2562
     การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 10 มี.ค. 2562
     การประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 26 ก.พ. 2562
     ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพักนอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.