[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 1419
Bookmark and Share


 งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  ได้เพิ่มเวลาในการออกให้บริการ 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒  ในระหว่างวันที่  ๗ – ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อลดปัญหาการเลื่อมล้ำในการให้บริการและลดปัญหาครูทิ้งห้องเรียนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ด้วยสาเหตุของการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำให้ปฏิทินการปฏิบัติงานไม่เป็นปกติเช่นเดียวกับปฏิทิน
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไป  และการที่ไม่สามารถทิ้งห้องเรียนได้ของครูประจำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบกับในปี  ๒๕๖๒  จะเป็นปีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุในเดือนมีนาคม  เดือนพฤษภาคม 
และเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒  เป็นจำนวนมาก
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอ  ได้ที่
https://goo.gl/ZH2qu9
 
และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่  
http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ขอรับบริการโครงการจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เคลื่อนที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 ต.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 31 ก.ค. 2562
     การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 10 มี.ค. 2562
     การประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 26 ก.พ. 2562
     ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพักนอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.