[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  


ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
6 ต.ค. 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ขอรับบริการโครงการจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เคลื่อนที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
31 ก.ค. 2562
ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
10 มี.ค. 2562
การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
26 ก.พ. 2562
การประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
1 ก.พ. 2562
ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพักนอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.