[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
21 พ.ย. 2561
การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
21 เม.ย. 2561
การออกให้บริการงานคุรุสภา ประจำเดือนเมษายน 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
23 มี.ค. 2561
การออกให้บริการงานคุรุสภา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
17 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อ เครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สาหรับนักเรียนพักนอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
16 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือประเมินกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์