[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 817
Bookmark and Share


 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการ จำนวน 14 ตำแหน่ง
2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ผู้ประสงค์สมัครสอบสนใจกรอกใบสมัคร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าสมัครสอบ 430 บาท

Download ประกาศ >> http://www.ksp.or.th/ksp2013/download-file/index.php…

ปล. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการไม่ได้เป็นข้าราชการ...ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ...ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครนักเศึกษา ปีการศึกษา 2560 18 ก.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 18 ก.ค. 2560
     ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 20 มิ.ย. 2560
     รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 20 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010