[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec


ผู้เขียน : น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
18 ก.ค. 2560
วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครนักเศึกษา ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
18 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
20 มิ.ย. 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
20 มิ.ย. 2560
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
<| 1 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010