[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 812
Bookmark and Share


 ท่านใดจะไปสอบผู้บริหารสถานศึกษาและต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วนทั้งขอขึ้นทะเบียนและขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบสามารถให้ขอต่ออายุใบอนุญาตเร่งด่วนได้เป็นกรณีชั่วคราวในการขอสอบผู้บริหารสถานศึกษานี้เท่านั้น(มติ จากในที่ประชุม 21 /11/2559  เวลา 16.30 น. )

 
ชี้แจงกรณีเร่งด่วนดังนี้
 
การขอขึ้นทะเบียน
1.เอกสารหลักฐานครบตามคุณสมบัติ
2.แนบประกาศสอบ
3.บันทึกขอเร่งด่วน
4.มายื่นด้วยตนเอง
 
สามารถรับใบประกอบวิชาชีพได้ในวันที่ยื่นเอกสารครบ
 
กรณีขอต่ออายุ
1.ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ(กรณีลงข้อมูลมาจากจุดบริการ) หรือ
2.เอกสารการขอต่ออายุ(คุณสมบัติครบตามข้อบังคับ)
3.แนบประกาศสอบ
4.บันทึกขอต่ออายุเร่งด่วน
5.เจ้าตัวมายื่นด้วยตนเอง
 
รับใบประกอบวิชาชีพ ณ วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน
 
กรณีต่ออายุแล้วบัตรที่อนุมัติก็หมดอายุให้ทำเรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม เพื่อทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ ทั้งนี้การขอขึ้นทะเบียนใหม่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 
หากมีขอสงสัยติดต่อ จุดบริการงานคุรุสภา ณ สพป. ตาก เขต 2


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 23 พ.ย. 2559
     กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 21 พ.ย. 2559
     การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า 25 ก.ย. 2559
     ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 7 ส.ค. 2559
     การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010