[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec


ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
23 พ.ย. 2559
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
21 พ.ย. 2559
กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
25 ก.ย. 2559
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 ส.ค. 2559
ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
7 มิ.ย. 2559
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
24 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
16 มี.ค. 2559
การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษากรณีเร่งด่วน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
31 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
30 ม.ค. 2559
การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อ่านต่อ...

จำนวน 2 หน้า  
<| 1 2 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010