ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
3242320
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2382
3131
23605
3182785
39495
83388
3242320

Your IP: 54.196.224.166
Server Time: 2015-10-09 15:54:48

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

 

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.รร.บ้านเจดีย์โคะ มารับตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านท่าอาจ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ยังได้ประชุมครูโรงเรียนบ้านท่าอาจเพื่อหารือข้อราชการต่างๆและรับทราบปัญหาต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อติดตามและแก้ไขในโอกาสต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   

นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรวจข้อสอบ

   
   
   
   

นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ให้แก่ ผอ.สุจิรา ยอคุณ ผอ.โรงเรียน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมโรงอาหารเพื่อเยี่ยมนักเรียนและตรวจกิจกรรมการรับประธานอาหารของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

   
   
 
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการสอบ NT และเยี่ยมเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และการจัดการเรียนการสอน เมื่อเร็วๆนี้

 
 
 

 

          สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดกิจกรรม "สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้พ้นจากพิษภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงทางระบบ F.M.๑๐๓.๗๕ MHz

 

   
   
   

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยในวันแรกเป็นการสอบข้อเขียนและจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันถัดไป ในโอกาสนี้นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผู้สังเกตุการณ์จาก สพฐ.ได้ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิมเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
   

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเพท่อดูการจัดการเรียนการสอนและสภาพความเป็นอยู่เด็กนักเรียนพักนอน และเยี่ยมชมบูธการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เดินทางยังโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด สพป.ตาก เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สมทบทุนสร้างบ้าน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

สมทบทุนสร้างบ้าน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

                วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมกา...

Read more

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..นำร่องโรงเรียนบ้านแม่ระมา…

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..นำร่องโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

                วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย นายเจิดจ้า น้อยสำลี ร...

Read more

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 11/2558

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 11/2558

                วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น...

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคล...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประชุมสร...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปฐกถางาน วันครูโลก 2558

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปฐกถางาน วันครูโลก 2558

                  วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมเจ้าหน้...

Read more

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่า…

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

                "Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง" เมื่อวันที...

Read more

Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 255…

Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 2558

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดงานมหกรรม Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีนายช...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558 จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เข...

Read more

เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิล…

เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

                วันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต เกษีย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 2

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 2

                  15 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการรับสมัครสอบแ...

Read more

บรรยากาศ สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

บรรยากาศ สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

                  วันที่ 14 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการรับสม...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินด้วยระบบออนไลน์ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินด้วยระบบออนไลน์ฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินด้วย...

Read more

อบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CE…

อบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามาร...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้...

Read more

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้ห…

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกา จัดทำหลักสูตรการศึกษา...

Read more

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตาม…

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตามแนวทาง BBL

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ D...

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึก…

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนั...

Read more

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ พลเอกส...

Read more

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

                ระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าป…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเท...

Read more

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอ…

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอม

          นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ย...

Read more

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง…

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูแ...

Read more

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน...

Read more

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน…

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน CDC

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ...

Read more

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

                เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ล...

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

                วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้ก...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก