ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558
เหลือเวลา

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 5453IMG 5454IMG 5455IMG 5456IMG 5459IMG 5460IMG 5461IMG 5462IMG 5463

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรางวัล 1 แสนครูดีและประชุมเตรียมการอบรมธรรมะที่จะมีขึ้นระหว่างวันวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

IMG 5344IMG 5347IMG 5350IMG 5352IMG 5353IMG 5362IMG 5368IMG 5370IMG 5371IMG 5371IMG 5374IMG 5376IMG 5382

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ดำเนินงาน จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2557 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเมื่อ พุทธศักราช 2542 กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปราย เรื่องปัญหาการใช้คำไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2505 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ประกอบด้วยเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 เขียนเรียงความ ป.4-6 คัดลายมือ ป.1-3 ,ป.4-6 เขียนตามคำบอก ป.1-3 ,ป.4-6 แต่งกลอนสุภาพ ม.1-3 อ่านเอาเรื่อง(ย่อความ-สรุปความ) ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3และม.4-6 การเขียนเชิงวิชาการ ม.4-6 และได้กำหนดการจัดการแข่งขันมีดังนี้ 1. กิจกรรมที่มีผลงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องส่งผลงานที่ชนะเลิศไปร่วมคัด เลือกรอบสองที่ส่วนกลาง หากมีผลงานได้รับการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงานจะได้ไปร่วมแข่งขัน ในวันภาษาไทยแห่งชาติที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2557 2.กิจกรรมการเขียนตามคำบอก และการอ่านเอาเรื่องในทุกระดับชั้น นักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้องไปสอบคัดเลือกรอบสองในวัน เสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับการคัดเลือก รอบสองแล้ว จะได้ไปร่วมแข่งขัน ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่จังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 2 คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการแข่งขัน และได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่การแข่งขัน จากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้

IMG 1217IMG 1239IMG 1243IMG 1281IMG 1303IMG 1307IMG 1369IMG 1458IMG 1459

วันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศการสงกรานต์ โดยมีผู้บรหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯเข้าร่วม โดยกิจกรรมใน ภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปและพิธิทอดผ้าป่าและทำพิธีสืบชะตาหลวง และในช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพร โดยมีนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษษตาก เขต 2 และนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เป็นประธานรับการรดน้ำขอพรในครั้งนี้

IMG 1089IMG 1079IMG 1083IMG 1092IMG 1094IMG 1101IMG 1105IMG 1110IMG 1117IMG 1120

วันที่ 27 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1ปีพ.ศ2557จำนวน10 กลุ่มวิชา โดยในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์ ( ภาค ค ) ณ โรงเรียนแม่สอด ซึ่งมีผู้สอบผ่านข้อเขียนจำนวนทั้งสิ้น 358 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ ในขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งผู้สังเกตุการณ์มาตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้ง นี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้

IMG 1053IMG 0961IMG 0968IMG 0978IMG 0979IMG 0983IMG 0984IMG 1057IMG 1059IMG 1061IMG 1071IMG 1075IMG 1077
วันที่ 26 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ประจำปี 2557 ณ ตลาดนัดสองแผ่นดิน บ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการต่างๆของไทยในพื้นที่ และผู้นำของฝั่งประเทศเมียนม่าร์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นคลีนิกเกษตร คลีนิคธกส. คลีนิกเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลพบพระ นอกจากนั้นยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนทั้งจากไทยและเด็กนักเรียนจากเมียนมา ร์
จากนั้นในช่วงบ่ายมีพิธีสงฆ์และกิจกรรมการรดน้ำดำหัวนายอำเภอพบพระโดยมีผู้ร่วมงานทั้งจากไทยและเมียนมาร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

IMG 0726IMG 0794IMG 0712IMG 0717IMG 0730IMG 0742IMG 0794

วันที่ 24 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ยืดถือและปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนได้ตามความต้องการ เช่น
จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับโรงเรียนที่ห่างไกล กันดาร
ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบาก โรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลือในการจัดหา
ได้โดยความเห็นชอบของภาคี ๔ ฝ่าย)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (553249.pdf)553249.pdf[ ]1332 kB

IMG 0803IMG 0799IMG 0805IMG 0831IMG 0835IMG 0838IMG 0840IMG 0847

วันที่ 24 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

IMG 0589IMG 0583IMG 0591IMG 0595IMG 0604IMG 0610IMG 0626IMG 0658IMG 0662IMG 0676IMG 0670

วันที่ 22 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี นำคณะบุคลากรจาก สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

IMG 0289IMG 0293IMG 0299IMG 0304IMG 0305IMG 0305IMG 0311IMG 0413IMG 0433IMG 0418IMG 0411IMG 0429IMG 0437IMG 0436

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 โดยการจัดสอบ แข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 3,699 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ใช้สนามสอบทั้งสิ้น 4 สนามด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 49 ห้อง
2. โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จำนวน 32 ห้อง
3. โรงเรียนแม่สอด จำนวน 40 ห้อง
4. โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จำนวน 30 ห้อง

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 30 ม.ค. 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรี...

Read more

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

                วันที่ 28 มกราคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัดต...

Read more

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม conference กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๕ อำเภอ ๑๒ กลุ่มโรงเรียนเพื่อ มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยม...

Read more

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุ...

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เ…

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน" โดยมีผู้บริหารในส...

Read more

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

วันที่ ๒๕ ม.ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้าราชการครูฯมีทักษะการ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอด-พบพระ)

                วันที่ 24 มกราคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรร...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระมาด-ท่าลองยาง)

                วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558 จำนวนทั้งส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยรอง ...

Read more

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 รับพิธีตักบาตร ณ อุทยานประวัติศ...

Read more

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด

Read more

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2เดินทางร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2558 โดยในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูจากทุกสังกัด ณ โรงเรียนแม่ระมาดว...

Read more

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โดย สพฐ. ได้จัดประชุมเพื่อปร...

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงาน ได้จัดบูธกิจกรรมวันเด็กโดยมีอุปกร...

Read more

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

          วันที่ 7 มกราคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และศุนย์เทคโนโลยีสารสน...

Read more

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจรณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสายผู้สอน สายผู้บริหารและในภาคบ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. ...

Read more

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในพื้นที่ชายแดน ...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านมอเกอ อำเภอพบพระ

Read more

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ โดยท่าน ผอ.เขตฯ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผอ.โรงเรียนได้นำไป...

Read more

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะและบ้านปอเคอะเด

Read more

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ...

Read more

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพ…

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

ระหว่างวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง และโรงเ...

Read more

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001227739
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
854
1662
10624
1204491
46872
40989
1227739

Your IP: 54.237.31.203
วันนี้วันที่ : 2015-01-31 20:20:03