ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายสิทธิพน แสนเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคนใหม่ ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านแม่โพ โดยมีกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษำรบำรุง) โดยมีนายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ซึ่งใช้สำหรับกิจกรรมรับฝาก-ถอนเงิน ของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้นักเรียนรู้จักมีวินัยในการออม โดยมีกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
   

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยเมื่อเวลา 13.00 น.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนสอนและผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จากนั้นเดินทางเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อำเภอแม่สอด ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   
   
   

นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน ณ กศน.จังหวัดตาก

   
   
   
   

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อ.แม่สอด โดยมีผู้อำนวยการฝึก ผู้ติดตาม คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ให้การต้อนรับ

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติดและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อนำไปถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนของตนใน โอกาสต่อไป

   
   
   
   

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ โดยนายจตุพร ตันติสุนทร เจ้าหน้าที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการบันทึกการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลโครงการ ซึ่งจะทำให้การกำกับติดตามงาน รวมทั้งการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริหรือโรงเรียนหน่วยงานละ 1 คน ทั้งสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ตชด.และ อบต.

   
   
   
   

วันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การรับประทานอาหารเช้าร่วมกันและพบปะพูดคุย จากนั้นก็เป็นการประชุมประจำเดือนของบุคลากรภายในสำนักงานเขตเพื่อชี้แจงและหารือข้อราชการต่างๆโดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเกิดของบุคลากรประจำเดือนในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ...

Read more

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-…

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยนาย...

Read more

ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

 ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ....

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนส...

Read more

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

                ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2...

Read more

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

                วันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนายอาทิ...

Read more

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลั…

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยฯ"

                วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนท เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเม…

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลฯ (PISA)

              วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

                วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งต...

Read more

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่…

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่ 3

                วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอ...

Read more

อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

 อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจั...

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทย…

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

                วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายสุภาพ เขื่อนแก้ว แ...

Read more

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง...

Read more

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒน…

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL

              วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดการอบรมขยายผลการจัดกิจก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

 สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

              วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข...

Read more

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรง…

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยม

                วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้บร...

Read more

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

                ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนาย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การเรียนต่างด้าว

            วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบั...

Read more

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินคว...

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสม…

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุ…

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โ...

Read more

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001474136
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
334
548
334
1463520
5929
48591
1474136

Your IP: 54.80.94.92
วันนี้วันที่ : 2015-07-05 13:18:05