ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

วันที่ 30 เมษายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (แนวทาง PISA) สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยมีศึกษษนิเทศก์และครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมจากสำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามาร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบระดับชาติชั้น ม.3 ของนักเรียนประเทศเมียนม่าร์ พร้อมกันทั่วประเทศ 27-29 เมษายน 2558 นักเรียนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและที่เรียนด้วยตนเองได้ทดสอบด้วย จำนวน 105 คน ที่ศูนย์การเรียนซาทูเหล่ อ.แม่สอด จ.ตาก ขอแตกต่างจากไทย คือ ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ และนำคะแนนไปใช้ในการเลื่อนชั้นต่อไป

   
   
   
   

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ผู้เสียสละ จ.ตาก โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.แม่สอด

   
   
   
   

วันที่ 28 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มงานต่างๆและศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามและสอบถามผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆให้มี ประสิทธิ์ภาพและประสิทธฺผลต่อไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   

 
   

วันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯครั้งที่ 5/2558 และในการประชุมครั้งนี้มีการคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายกำแหง ศิริวงษ์ ข้าราชบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมมีการมอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่มคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 27 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์(วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2558 โดยมีนายพันธ์ ทาอินทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่ เข้ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 
   
   
   

นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดแพร่ในโอกาสต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

วันที่ 21 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและมอบนโยบายเพื่อให้ ผอ.เขตได้นำไปสู่การปฏิบัติสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษาต่างในสังกัดได้นำไป ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโอกาสต่อไป

   
   
   
   

วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดและภริยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2558 ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ…

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

              16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำน...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

                16 กรกฎาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

Read more

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่…

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่ระมาด

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางลงพื้...

Read more

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสร…

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสริมสถานศึกษา

                วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศูนย์ประสานง...

Read more

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเชิ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

                ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

                  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลง...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001511422
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
906
442
906
1503469
1348
41867
1511422

Your IP: 54.221.30.139
วันนี้วันที่ : 2015-08-02 21:37:22