ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

ด่วนที่สุด
            
แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   และ 12-13 กันยายน 2557 ดังนี้

1. บ้านคนคอนหวัน
2. โรงแรม TK ปาร์ค (ทางไปแม่ระมาด)
3. โรงแรม เอราวันเพลส (ทางไปชุมชนตาลเดี่ยว)

ด่วนที่สุด
           
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมอบรมวันที่
6 กันยายน 2557 หลังเสร็จสิ้นการอบรม

ให้ท่าน1.สรุปข้อมูล ของแบบ 3/3 ( สรุปตามไฟล์ในแผ่นCD ที่แจกให้ผู้บริหารในวันที่ 29 สค 57)
2.และพิมพ์ข้อมูลของครูในโรงเรียนที่ตอบกิจกรรมใบงาน( แบบ3/1)

ส่งเอกสารและข้อมูลทั้ง 1 และ 2 บรรจุลงแผ่น CD  หรือ ส่งทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ส่งเขตพื้นที่ ภายใน 8 กันยายน 2557

10460735 673976829347195 8529070156492647395 n1920534 673977216013823 7073024439553360223 n10452364 673976836013861 3538888211930416951 n10534136 673977126013832 1387240281318059933 n10590669 673977002680511 4974729807994610922 n10590669 673977002680511 4974729807994610922 n10600441 673977879347090 8693779655815809093 n10615340 673976686013876 4601072028364523694 n

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ เพื่อให้นักเรียนนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าใจถึงกรอบการปฏิบัติตนตามแนวพระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ โดยมีเด็กแลครูร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

10616390 673965566014988 4692859706233673305 n1620462 673963402681871 2815682780194437010 n10552571 673963709348507 4483164543462947626 n10603362 673963712681840 4660774414144558726 n10606050 673964289348449 5657549224716413861 n10547672 673964276015117 2097329735098910136 n10544349 673964152681796 8105246227439650786 n10152558 673965289348349 8410474005944656379 n10612536 673965502681661 7808084129463322374 n

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 83 รูปจากนั้น เวลา 08.30 น.ทำพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในช่วเย็นทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์การแสดงสินค้า(โอท็อป) อำเภอแม่สอด

10524678 669196779825200 5011888511854672766 n10378220 669199603158251 6363537370161559049 n10400873 669198376491707 3230568775691408811 n10452309 669197439825134 6079119311659295347 n10483934 669197719825106 6546354291900092127 n10514493 669197539825124 151859113043306563 n10522460 669198319825046 3495434334966710158 n10538552 669200013158210 8910772632259139707 n10552642 669198619825016 8721789466802983728 n10557208 669198179825060 6813352895374224042 n

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด

10540632 661726847238860 8269110046780270506 n66076 661726700572208 903035529523226913 n10270593 661726413905570 1644136806705115836 n10325336 661726313905580 2467182000354031771 n10400863 661726560572222 6985499143792212424 n10492381 661726457238899 2232909863334212300 n10494687 661726493905562 7444030460287629811 n

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบการ เรียนรวมโรงเรียน การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กระยะ 3 ปี การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียน ขนาดเล็ก จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 6974IMG 6973IMG 6979IMG 6980IMG 6981IMG 6986IMG 6995IMG 7002IMG 7008

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามนโยบายของ สพฐ. ที่ต้องการให้โรงเรียนในสังกัดได้ทำการคัดกรองนัก เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตลอดจนบกพร่องในด้านอื่นๆ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการ เรียนรู้และให้ความช่วยเหลือเด็กตามความต้องการของแต่ละคนได้การอบรมในครั้ง นี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 116 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 58 โรงเรียน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สอดและโรงเรียนบ้านแม่ตาว ณ โรงแรมควีนพาเลช

IMG 6966IMG 6962IMG 6956IMG 6959IMG 6960IMG 6961IMG 6965

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ครูแกนนำวิทยาศาสตร์และครูเครือข่าย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับครูที่สนใจในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย การจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 6948IMG 6907IMG 6938IMG 6941IMG 6942

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่สำนักงานเขตพื้นที่ โดยจะดำเนินการเติมหมายเลขเครื่องเพื่อจัดทำเป็นแบบรับมอบ ต่อไป
กำหนดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอด วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผู้มารับมอบต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมไฟล์แบบจัดเก็บข้อมูลฯ

10426575 659492777462267 110959908746126957 nIMG 6526IMG 6615IMG 6537IMG 6625IMG 6634IMG 6649IMG 6677IMG 6684IMG 6686

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

IMG 6468IMG 6473IMG 6474IMG 6478IMG 6479IMG 6480IMG 6496IMG 6497IMG 6504

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ร...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

        นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหาร...

Read more

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรว...

Read more

ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

                นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้า...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

              นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสั...

Read more

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

                  สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ร...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบผู้บ...

Read more

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดฝึกอบรมลูกเสื...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้…

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

                ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.เดินทางตรวจเ...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เดินทางยังโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด สพป.ตาก เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการส...

Read more

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง"การจัดการศึกษาพื้นที่สูงและทุรกันดารให้กับนักบริหา...

Read more

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ...

Read more

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

                พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อต...

Read more

มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

 มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะบุคลากร ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ดร.ชัยพฤ...

Read more

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

            นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางปวีณา ปานยิ้ม ศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่บ้านพะน้อคี เพื่อมอบ...

Read more

การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

 การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารทาง...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมน...

Read more

งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

 งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

            นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็น...

Read more

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก...

Read more

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

                      นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.และ ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

                ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรีพร้อมคณะ เดินท...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 30 ม.ค. 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรี...

Read more

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

                วันที่ 28 มกราคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัดต...

Read more

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม conference กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๕ อำเภอ ๑๒ กลุ่มโรงเรียนเพื่อ มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยม...

Read more

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุ...

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เ…

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน" โดยมีผู้บริหารในส...

Read more

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

วันที่ ๒๕ ม.ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้าราชการครูฯมีทักษะการ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอด-พบพระ)

                วันที่ 24 มกราคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรร...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001294061
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
144
3488
9874
1267059
9874
56281
1294061

Your IP: 54.159.156.181
วันนี้วันที่ : 2015-03-04 02:00:33