ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 และงานครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งศูนย์การเรียน ในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 และการเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งศูนย์การเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส(ซีดีซี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 นัดแรกพบกับทีม PDI-MS (บ.ผาแดง อินดัสทรีฯ) โดยทีม สพป.ตาก เขต 2 เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2 ประตูต่อ 0 จากการทำประตูของครูเอิร์ธ นายเจษฎา ม่วงจีน ครูโรงเรียนอรุณเมธาทั้ง 2 ลูก ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บรหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการจากสำนักงานเขต เข้าไปให้กำลังใจถึงขอบสนามเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) ลำปาง ในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวกนิษฐา หลักฐาน ตำแหน่งเดิมนักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว. อบจ.ลำปาง เพื่อรับตำแหน่งใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยมีนายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน สานพลังสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมควีนพาเลส โดยวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมครูแกนนำ 3 เสาหลัก ให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ แบบโครงงาน (PBL) ที่สอดคล้องกลับ ASEAN Curriculum Sourcebook และครอบคลุมอาเซียน 3 เสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม ศักยภาพ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรับฟังนโยบายและความคืบหน้าต่างๆร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา เป้าหมายการอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีครูที่ผ่านการอบรมไม่ครบ 2 คน และคณะวิทยากรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก นักจิตวิทยาคลีนิคจากโรงพยาบาลแม่สอด ศึกษานิเทศก์และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่ตาว

   
   
   
   

14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีนายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน โดยมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและหารือข้อราชการต่างๆ

   
   
   
   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การ เงิน บัญชี สถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติจริงให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้า หน้าที่การเงิน บัญชี สถานศึกษาในสังกัด เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน และป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินงบประมาณของสถานศึกษา มีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 232 คน โดยแบ่งเป็นครูการเงิน 116 คน และครูบัญชี 116 คน ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีอำนว...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7/255...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

                วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประวัต์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ให...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเ...

Read more

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเร…

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที...

Read more

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก …

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบห้องสม...

Read more

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันสถาปน...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณ…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2...

Read more

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

                วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรย...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

                วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001552476
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
71
1405
2098
1538934
71
42331
1552476

Your IP: 54.144.124.152
วันนี้วันที่ : 2015-09-01 05:04:04