ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 8471IMG 8485IMG 8493IMG 8522IMG 8584IMG 8626IMG 8640IMG 8678IMG 8708IMG 8869IMG 8871IMG 8964IMG 9058IMG 9147IMG 9163IMG 9202

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2เดินทางร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2558 โดยในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูจากทุกสังกัด ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ต่อจากนั้นเดินทางร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณต่อที่กลุ่มอำเภอแม่ส อด โดยจัดที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา มีนายสมชัยฐ์ หทยตันติ ผู้ว่าราชการจักหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานและพบปะกับคณะครู ในช่วงบ่ายเดินทางกลุ่มอำเภอท่าสองยาง พบปะเพื่อนครูและร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบนแม่ต้าน ต่อมาเดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ เพื่อร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็นร่วมกับผู้บริหาร คณะครูอำเภอพบพระและปิดท้ายกิจกรรมภาคกลางคืนที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สอด

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โดย สพฐ. ได้จัดประชุมเพื่อประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่ของ สพป.ตาก เขต ๒ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒

P1160256P1160243

P1160242P1160244

P1160247

P1160248P1160253P1160254P1160249

IMG 7956IMG 7949IMG 7971IMG 7981IMG 7995IMG 7999IMG 8015IMG 8025IMG 8027IMG 8038IMG 8053IMG 8060IMG 8072IMG 8101

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงาน ได้จัดบูธกิจกรรมวันเด็กโดยมีอุปกรณ์การเรียน ของเล่นและขนมมาให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกในวันเด็กครั้งนี้ร่วมกับเทศบาล นครแม่สอดและหน่วยงานต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด

          วันที่ 7 มกราคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านมอเกอ พร้อมมอบเสื้อผ้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานแก่นักเรียน

15271 15253

152561

 15292
 15251 

P1160240P1160235P1160236P1160237P116023891053910549105591056910579105991060

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจรณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสายผู้สอน สายผู้บริหารและในภาคบ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

P1160224P1160223P1160225P1160226P1160227P1160228P1160229P1160230

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในพื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

IMG 7809IMG 7691IMG 7704IMG 7707IMG 7708IMG 7711IMG 7756IMG 7735IMG 7787IMG 7792IMG 7804

สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านมอเกอ อำเภอพบพระ

IMG 7558IMG 7560IMG 7561IMG 7562IMG 7563IMG 7564IMG 7570IMG 7571IMG 7574IMG 7576IMG 7577IMG 7578

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ โดยท่าน ผอ.เขตฯ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผอ.โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติและดำเนินการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

IMG 7518IMG 7466IMG 7470IMG 7473IMG 7474IMG 7526IMG 7527

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะและบ้านปอเคอะเด

IMG 7456IMG 7447IMG 7448IMG 7449IMG 7450IMG 7454IMG 7459

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง โดยมีผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

 สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

                วันที่ 17 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่พร้อมด...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติร…

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน

                วันที่ 3 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

                นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั…

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

            วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโ...

Read more

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก…

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.ตาก

                วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒน...

Read more

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

            นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียร…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

              วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

                นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ต...

Read more

งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกั...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบ...

Read more

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

                สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

                วันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยา...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001358749
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
33
1053
1086
1350572
19954
54608
1358749

Your IP: 54.83.158.198
วันนี้วันที่ : 2015-04-20 02:21:33