ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558
เหลือเวลา

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 6468IMG 6473IMG 6474IMG 6478IMG 6479IMG 6480IMG 6496IMG 6497IMG 6504

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

IMG 6367IMG 6344IMG 6348IMG 6350IMG 6355IMG 6369 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด

IMG 6337IMG 6324IMG 6334IMG 6294IMG 6301IMG 6317IMG 6329IMG 6332IMG 6293

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้ทำการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตลอดจนการบกพร่อง ด้านอื่นๆและให้ความช่วยเหลือเด็กตามความต้องการของแต่ละคนได้ อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

DSC01976DSC01975IMG 6386IMG 6392IMG 6397IMG 6402IMG 6415

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตากเขต 2

IMG 6156IMG 6147IMG 6149IMG 6154IMG 6155IMG 6233IMG 6234IMG 6234IMG 6235IMG 6236IMG 6237IMG 6243

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟังโอวาทโดย รองฯบุญเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2 และทำบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการ เลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงาน จากนั้นก็เดินทางไปยังโรงเรียนที่เลือกโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ธุรการมารอต้อนรับ

IMG 6189IMG 6190IMG 6163IMG 6170IMG 6176IMG 6180IMG 6185

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและร่วมกันถวายความจงรักภักดี โดยมีคณะลูกเสือทุกประเภททุกสังกัดในสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน

IMG 6072IMG 6052IMG 6022IMG 6028IMG 6045IMG 6135IMG 6128IMG 6097

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการฝึกหัดว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิต รอดจากการประสบเหตุทางน้ำและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ณ สระว่ายน้ำอำนวยพร อำเภอแม่สอด

IMG 5763IMG 5723IMG 5726IMG 5735IMG 5740IMG 5765IMG 5768IMG 5769

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่ จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

IMG 5716IMG 5689IMG 5711IMG 5721IMG 5712IMG 5720

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่สถานศึกษา โดยมี นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน แม่สอด เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตฯ และสามารถนำ ASEAN Curriculum Sourcebook บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชมพูพันทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 5626IMG 5563IMG 5576IMG 5581IMG 5587IMG 5588IMG 5609IMG 5625

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นายนพพร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอด-พบพระ)

                วันที่ 24 มกราคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรร...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระมาด-ท่าลองยาง)

                วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558 จำนวนทั้งส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยรอง ...

Read more

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 รับพิธีตักบาตร ณ อุทยานประวัติศ...

Read more

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด

Read more

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2เดินทางร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2558 โดยในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูจากทุกสังกัด ณ โรงเรียนแม่ระมาดว...

Read more

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โดย สพฐ. ได้จัดประชุมเพื่อปร...

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงาน ได้จัดบูธกิจกรรมวันเด็กโดยมีอุปกร...

Read more

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

          วันที่ 7 มกราคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และศุนย์เทคโนโลยีสารสน...

Read more

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจรณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสายผู้สอน สายผู้บริหารและในภาคบ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. ...

Read more

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในพื้นที่ชายแดน ...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านมอเกอ อำเภอพบพระ

Read more

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ โดยท่าน ผอ.เขตฯ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผอ.โรงเรียนได้นำไป...

Read more

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะและบ้านปอเคอะเด

Read more

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ...

Read more

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพ…

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

ระหว่างวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง และโรงเ...

Read more

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต่างๆในเขต...

Read more

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ ปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Read more

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเม...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วันที่ 26 พฤจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บันทึกเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ...

Read more

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดย...

Read more

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001218828
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
611
1102
1713
1204491
37961
40989
1218828

Your IP: 54.87.64.67
วันนี้วันที่ : 2015-01-26 11:36:07