ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
 
   
   
   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ บริเวณโดยโดยรอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้แล้ว สพป.ตาก เขต 2 ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ผลงานวิชาการและผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยและโรงเรียนบ้าน สันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด มานำเสนอในครั้งนี้ด้วย

 
   
   

นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และพร้อมจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

   
   
   
   

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองบัว โดยมีผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ

   
   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนบ้านท่าอาจกับศูนย์การเรียน
จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ซีดีซี อากาเป้ พยันดาว
แควกะบ่อง และ รอคกี้เม้าเท่น 1 ที่ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
Meeting with Tha-Ard school and 5 learning centers
CDC,AGAPE,PAYANDAO,KWAW KA BONG and
ROCKY MOUNTAIN 1.At Tha-Ard school meeting room
. How they will done for migrants students.
In 2015-2016 school year

   
   
   
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 และงานครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งศูนย์การเรียน ในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 และการเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งศูนย์การเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส(ซีดีซี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 นัดแรกพบกับทีม PDI-MS (บ.ผาแดง อินดัสทรีฯ) โดยทีม สพป.ตาก เขต 2 เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2 ประตูต่อ 0 จากการทำประตูของครูเอิร์ธ นายเจษฎา ม่วงจีน ครูโรงเรียนอรุณเมธาทั้ง 2 ลูก ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บรหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการจากสำนักงานเขต เข้าไปให้กำลังใจถึงขอบสนามเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) ลำปาง ในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวกนิษฐา หลักฐาน ตำแหน่งเดิมนักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว. อบจ.ลำปาง เพื่อรับตำแหน่งใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยมีนายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน สานพลังสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมควีนพาเลส โดยวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมครูแกนนำ 3 เสาหลัก ให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ แบบโครงงาน (PBL) ที่สอดคล้องกลับ ASEAN Curriculum Sourcebook และครอบคลุมอาเซียน 3 เสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม ศักยภาพ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ…

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

              16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำน...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

                16 กรกฎาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

Read more

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่…

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่ระมาด

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางลงพื้...

Read more

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสร…

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสริมสถานศึกษา

                วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศูนย์ประสานง...

Read more

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเชิ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

                ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

                  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลง...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001512792
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
102
1154
2276
1503469
2718
41867
1512792

Your IP: 54.227.82.149
วันนี้วันที่ : 2015-08-04 04:35:45