ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

344345346

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ Read Thailand ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ สพป. ตาก เขต 2

IMG 3278IMG 3257IMG 3251IMG 3252IMG 3253IMG 3259IMG 3263IMG 3279

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย(ว.12/2555) ณ ห้อคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

IMG 3024IMG 3004IMG 3028IMG 3029IMG 3033IMG 3045IMG 3057IMG 3095IMG 3113IMG 3117IMG 3121

ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ .สพป.ตาก เขต 2 นำคณะครูและนักเรียนในสังกัดร่วมงานและแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

IMG 2995IMG 2989IMG 2990IMG 2992IMG 2993IMG 2994IMG 2996

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยมีนางชุลีวันท์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

IMG 2801IMG 2796IMG 2800IMG 2803IMG 2804IMG 2809IMG 2814IMG 2816IMG 2818IMG 2822IMG 2823IMG 2843IMG 2849

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูตัวแทนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด

IMG 2735IMG 2678IMG 2691IMG 2700IMG 2727IMG 2732IMG 2734

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งได้สัญจรมายังพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) เป็นเจ้าภาพอำนวยสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

IMG 2866IMG 2856IMG 2857IMG 2876IMG 2856IMG 2872

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาทและการปฏิบัติตัวในฐานะข้าราชการ นอกจากนี้แล้วนางอารียา ศิริวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลได้กล่าวต้อนรับครูบรรจุใหม่พร้อมทั้งให้กรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ เลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงานเป็นลำดับ

IMG 2593IMG 2596IMG 2597IMG 2602IMG 2606IMG 2606IMG 2610IMG 2611IMG 2623IMG 2639

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเสนอโครงการที่ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณ เงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจาก สพป.ตาก เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 2455IMG 2412IMG 2434IMG 2415IMG 2446IMG 2538IMG 2545IMG 2549IMG 2563IMG 2581

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
4. สนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในลักษณะการให้โควต้า
5. ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากร่วมกับสถานประกอบการ เข้าแนะนำอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในสถานศึกษาให้เรียนต่อสายอาชีพ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชั้นมัธยมศึกษา (สองวุฒิ คือระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย และ ปวช.) โดยยึดมาตรฐานของทั้งสองหลักสูตร
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการเห็นเป้าหมายของการมีงานทำของผู้เรียนที่ชัดเจน

IMG 1966IMG 1968IMG 1981IMG 1982IMG 1992IMG 1996IMG 1998IMG 2004IMG 2042IMG 2074

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรื O-NET สนามสอบในอำเภอต่างๆ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการสอบและกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวั...

Read more

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระ…

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตพื้นที่ฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจ...

Read more

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คนใหม่ในโอกาสเ...

Read more

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถ...

Read more

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการฝึกหัดว่ายน้ำ โดย...

Read more

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่ จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

Read more

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum ...

Read more

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นายนพพร แก้วท...

Read more

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาต่างๆใน จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื็นที่ก...

Read more

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-Net และ NT และผลสัมฤทธิ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001082044
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
891
1190
4632
1067104
31980
47150
1082044

Your IP: 54.234.0.85
วันนี้วันที่ : 2014-10-21 15:57:26