ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรวจข้อสอบ

   
   
   
   

นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ให้แก่ ผอ.สุจิรา ยอคุณ ผอ.โรงเรียน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมโรงอาหารเพื่อเยี่ยมนักเรียนและตรวจกิจกรรมการรับประธานอาหารของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

   
   
 
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการสอบ NT และเยี่ยมเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และการจัดการเรียนการสอน เมื่อเร็วๆนี้

 
 
 

 

          สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดกิจกรรม "สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้พ้นจากพิษภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงทางระบบ F.M.๑๐๓.๗๕ MHz

 

   
   
   

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยในวันแรกเป็นการสอบข้อเขียนและจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันถัดไป ในโอกาสนี้นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผู้สังเกตุการณ์จาก สพฐ.ได้ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิมเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
   

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเพท่อดูการจัดการเรียนการสอนและสภาพความเป็นอยู่เด็กนักเรียนพักนอน และเยี่ยมชมบูธการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เดินทางยังโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด สพป.ตาก เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง"การจัดการศึกษาพื้นที่สูงและทุรกันดารให้กับนักบริหารระดับสูง หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 4 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเขตอำเภอแม่สอด ณ โรงแรมอีโค่ อินน์

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT ป.3) ปีการศึกษา 2557ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในกลุ่มต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ.ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

 สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน...

Read more

รดน้ำดำหัว-ขอพร

รดน้ำดำหัว-ขอพร

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายชัย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

 สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

                วันที่ 17 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่พร้อมด...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติร…

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน

                วันที่ 3 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

                นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั…

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

            วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโ...

Read more

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก…

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.ตาก

                วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒน...

Read more

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

            นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียร…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

              วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

                นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ต...

Read more

งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกั...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบ...

Read more

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

                สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001360069
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
168
1185
2406
1350572
21274
54608
1360069

Your IP: 54.161.185.209
วันนี้วันที่ : 2015-04-21 08:40:43