1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

011011171113111411161112

วันที่ 9 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นธุรกันดารบนเขตพื้นที่ สูงชายแดนไทย-เมียนมาร์ด้านจังหวัดตากให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีกรมวังผู้ใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันทมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ตัวแทนจาก ม.นเรศวร,ตชด.ที่ 34,กศน.จังหวัดตาก,วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดและคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเข้า ร่วม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

40414243474849

วันที่ 10 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณปี 2556 ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

90919294959697

วันที่ 6 เมษายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน ณ หมู่บ้านขุนห้วยช่องแคบ อ.พบพระ ซึ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1คน และโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 7 คน

7071727374757680

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม Desktop Auther โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
โดยโปรแก รม Desktop Auther เป็นโปรแกรมการสร้างหนังสือแบบอิเลกทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริง คือมีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนต์ ไฟล์แฟลช (Flash) เพิ่มเสียงบรรยายสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็กทำให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บหรือส่งผ่านอีเมล์ และสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบอิเลคทรอนิก (e-book) ได้

81016021025828487

วันที่ 1 เมษายน 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 9164IMG 9165IMG 9166IMG 9170IMG 9174IMG 9176IMG 9177IMG 9179

วันที่ 28 มีนาคม 2557 การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่)

IMG 8900IMG 8903IMG 8904IMG 8905IMG 8909IMG 8910IMG 8911IMG 8912IMG 8914

วันที่24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

IMG 8866IMG 8867IMG 8869IMG 8870IMG 8871IMG 8873IMG 8875IMG 8880IMG 8880IMG 8881IMG 8895IMG 8897

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต โรคมาลาเรียในสถานศึกษา โครงการ "การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา ปีที่ 3 " ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด จัดโดยมูลนิธิคีนัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก ด้านมาลาเรีย ณ โรงแรมควีน พาเลซ

IMG 8803IMG 8649IMG 8654IMG 8658IMG 8686IMG 8708IMG 8738IMG 8767IMG 8814IMG 8843

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อำเภอพบพระ

IMG 8563IMG 8525IMG 8532IMG 8539IMG 8551IMG 8554IMG 8572IMG 8579IMG 8585IMG 8593IMG 8597
วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่ิอเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล"ชัยยะวงศาพัฒนา"ซึ่งได้รับการสนับ สนุนโดย ผศ.ดร.รต.มังกูร ชัยพันธุ์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้า ชัยยะวงศาพัฒนา พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มและขนม ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001032736
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
64
1528
9100
1012946
29822
44232
1032736

Your IP: 54.211.157.103
วันนี้วันที่ : 2014-09-20 05:05:16