ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองบัว โดยมีผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ

   
   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนบ้านท่าอาจกับศูนย์การเรียน
จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ซีดีซี อากาเป้ พยันดาว
แควกะบ่อง และ รอคกี้เม้าเท่น 1 ที่ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
Meeting with Tha-Ard school and 5 learning centers
CDC,AGAPE,PAYANDAO,KWAW KA BONG and
ROCKY MOUNTAIN 1.At Tha-Ard school meeting room
. How they will done for migrants students.
In 2015-2016 school year

   
   
   
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 และงานครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งศูนย์การเรียน ในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 และการเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งศูนย์การเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส(ซีดีซี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 นัดแรกพบกับทีม PDI-MS (บ.ผาแดง อินดัสทรีฯ) โดยทีม สพป.ตาก เขต 2 เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2 ประตูต่อ 0 จากการทำประตูของครูเอิร์ธ นายเจษฎา ม่วงจีน ครูโรงเรียนอรุณเมธาทั้ง 2 ลูก ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บรหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการจากสำนักงานเขต เข้าไปให้กำลังใจถึงขอบสนามเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) ลำปาง ในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวกนิษฐา หลักฐาน ตำแหน่งเดิมนักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว. อบจ.ลำปาง เพื่อรับตำแหน่งใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยมีนายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน สานพลังสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมควีนพาเลส โดยวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมครูแกนนำ 3 เสาหลัก ให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ แบบโครงงาน (PBL) ที่สอดคล้องกลับ ASEAN Curriculum Sourcebook และครอบคลุมอาเซียน 3 เสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม ศักยภาพ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรับฟังนโยบายและความคืบหน้าต่างๆร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

   
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา เป้าหมายการอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีครูที่ผ่านการอบรมไม่ครบ 2 คน และคณะวิทยากรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก นักจิตวิทยาคลีนิคจากโรงพยาบาลแม่สอด ศึกษานิเทศก์และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ...

Read more

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-…

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยนาย...

Read more

ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

 ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ....

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนส...

Read more

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

                ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2...

Read more

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

                วันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนายอาทิ...

Read more

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลั…

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยฯ"

                วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนท เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเม…

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลฯ (PISA)

              วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

                วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งต...

Read more

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่…

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่ 3

                วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอ...

Read more

อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

 อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจั...

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทย…

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

                วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายสุภาพ เขื่อนแก้ว แ...

Read more

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง...

Read more

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒน…

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL

              วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดการอบรมขยายผลการจัดกิจก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

 สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

              วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข...

Read more

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรง…

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยม

                วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้บร...

Read more

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

                ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนาย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การเรียนต่างด้าว

            วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบั...

Read more

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินคว...

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสม…

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุ…

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โ...

Read more

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001473365
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
111
1407
9845
1453013
5158
48591
1473365

Your IP: 54.198.157.195
วันนี้วันที่ : 2015-07-04 08:57:25