ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ซึ่งเป็นการประชุมตามกลุ่มอำเภอทั้ง 5 อำเภอชายแดน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ มีการชี้แจง หารือข้อราชการต่างๆ สำหรับระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ศูนย์ไอซีที สพป.ตาก เขต 2 ได้ทำการตรวจสอบสัญญาณการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

   
   
   
   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา ณ โรงเรียนแม่สอด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลไปศึกษา กำหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้กับเด็กเล็กและคนชรา กิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมทั้งสิ้น 77 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ พร้อมกับการแนะแนวเรียนต่อระดับ ม.ปลาย ของ รร.พบพระวิทยาคม รร.ป่าไม้อุทิศ๔ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครสวรรค์ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมบุคลากรสำนักงานเขตประจำเดือน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 หารือข้อราชการกับ รอง ผอ.และผอ.กลุ่มงานและบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักงานอีกด้วย

   
   
   
   

      นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.และ ผอ.กลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการและการบริหารงานภายในสำนักงานและระหว่างโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
 

 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรีพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยในวันแรกเริ่มจากโรงเรียนบ้านแม่ปะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงและโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จากนั้นเดินทางไปอำเภอพบพระตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอรุณเมธาและโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ภาคบ่ายเดินทางขึ้นอำเภออุ้มผางเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
ในการสอบวันที่ 2 เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่ง โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านหนองหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สำหรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลจากกรรมการคุมสอบสนามต่างๆ ไม่มีปัญหาใดๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 30 ม.ค. 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา และนำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี อ.พบพระ จ.ตาก

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตฯให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2 นำโดยนายทินกร พูลพุฒ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 28 มกราคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ครั้งที่1/2558 ณ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบโล่ห์และรางวัลต่างๆให้กับผู้ที่ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตากและองค์กร ในการนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับรางวัลหลายรายการด้วยกันเช่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ กับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. และโรงเรียนแม่สอดกับรางวัลแข่งขันท่องพุทธวัจน ชนะเลิศระดับประเทศ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม conference กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๕ อำเภอ ๑๒ กลุ่มโรงเรียนเพื่อ มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมีผู้บริหาร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว....

P1160370P1160372P1160373P1160374P1160375P1160376P1160377P1160378

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

                นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ต...

Read more

งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกั...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบ...

Read more

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

                สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

                วันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยา...

Read more

อบม Schoolmis

อบม Schoolmis

  วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเครือข่ายวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ระบบออนไลน์(Schoolmis) สำหรับครูที่รับผิดชอบฝ่ายทะ...

Read more

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

                วันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้เป็นตัวแทนอำเภอแม่สอด จังหวัด...

Read more

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน กลุ่มอุ้มผาง

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอุ้มผาง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๘ นายบุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอำเภออุ้มผาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนและกีฬาพื้นบ้านส...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสา…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

                วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MO...

Read more

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ร...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

        นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหาร...

Read more

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรว...

Read more

ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

                นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้า...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

              นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001335107
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
151
1307
8170
1317070
50920
56281
1335107

Your IP: 54.145.209.130
วันนี้วันที่ : 2015-03-28 11:11:22