1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
หน้าหลัก

IMG 1630IMG 1620IMG 1621IMG 1627IMG 1673IMG 1678IMG 1686

วันที่ 30 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ประจำปี 2556 และเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาว ให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำเอกสารผลงานและเสนอแนะรูปแบบการนำเสนอ

IMG 1275IMG 1215IMG 1233IMG 1222IMG 1253IMG 1255IMG 1578IMG 1313IMG 1292IMG 1510

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทาางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนีี้

IMG 1481IMG 1322IMG 1404IMG 1413IMG 1423IMG 1432IMG 1434IMG 1442IMG 1449IMG 1467IMG 1490

วันที่ 26 มกรคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะครู นักเรียน และชาวบ้านทีหนึเด รับมอบอาคารเรียน "คุณาธาร-สมาคมสโมสรนักลงทุน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเป็นผ้าป่าสามัคคีจากท่านพระครูวิ ชัยคุณาธาร รองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะ และโครงการ"ส่งเสริมความคิด สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยการศึกษา ปี 2556 สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสโมสรนักลงทุนอีกส่วนหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีสิ่งของบริจาคเพื่อมอบให้กับโรงเรียน นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน อีกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ขนม และของเล่นอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ห้องเรียนสาขาทีหนึเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

IMG 1183IMG 1176IMG 1179IMG 1177IMG 1181IMG 1185IMG 1191IMG 1199IMG 1202IMG 1211

วันที 25 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการอบรม การประยุคใช้เทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรมในครั้งนี้ สัหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด และครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

IMG 1090IMG 1128IMG 1057IMG 1068IMG 1069IMG 1115IMG 1071IMG 1096

วันที่ 21 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2556 จำนวนทั้งสิ้น 14 รายโดยท่าน ผอ.เขตฯ ได้ให้โอวาทและระเบียบปฏิบัติเมื่อเข้ามารับราชการ จากนั้น นางอารียา ศิริวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะกับครูบรรจุใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆรวมไปถึงการเลือกโรงเรียนที่จะไปปฏิบัติงานและกรอกประวัติข้าราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

00010002000300050006

วันที่ 20 มกราคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

001002005004007006

วันที่ 19 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง แนวปฏิบัติทีดี ด้านอนามัยเด็กดอยสุขภาพดี และ ตามรอยวิถีชนเผ่าปกากญอ ในการเตรียมการรับเสด็จ ณ จังหวัดเชียงใหม่

IMG 0967IMG 0892IMG 0894IMG 0898IMG 0900IMG 0953IMG 0954IMG 0969

วันที่ 18 มกราคม 2557 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีรำลึกและวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด

IMG 0773IMG 0748IMG 0749IMG 0750IMG 0751IMG 0752IMG 0754IMG 0755IMG 0756IMG 0758IMG 0759IMG 0760IMG 0761IMG 0762IMG 0764IMG 0766IMG 0783IMG 0786

วันที่ 17 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน โดยมอบหมายให้ นางอารียา ศิริวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดต่างๆให้กับบุคลากรได้รับทราบ

IMG 0685IMG 0694IMG 0699IMG 0726IMG 0700IMG 0702

วันที่ 17 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนโดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาเพื่อดูและประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้น ป.3 โดย ศน.ประนอม แก้วมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และได้พบกับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนและฝึก อ่านและเรียนรู้ภาษาไทยกับเด็กนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก…

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วันที่ 28 มีนาคม 2557 การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา...

Read more

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

วันที่24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

Read more

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต โรคมาลาเรียในสถานศึกษา โครงการ "การสื่อสารเพื่อเป...

Read more

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S...

Read more

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่ิอเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล"ชัยยะวงศาพัฒนา"ซึ่งได้...

Read more

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลู...

Read more

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน เรียนร่วม สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนั…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้...

Read more

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรี...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000740676
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
800
2516
8595
721518
27425
72593
740676

Your IP: 54.198.36.179
วันนี้วันที่ : 2014-04-19 14:27:09