ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก
ติดตามการรายงานผลการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1
Attachments:
Download this file (5742.pdf)5742.pdf[ ]146 kB

การรายงานผลการใช้รถรับ-ส่งนักเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( โรงเรียนขนาดเล็ก )

       แจ้งโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ดำเนินการดังนี้

                1. นำรถรับ – ส่งนักเรียน มาส่งมอบเก็บไว้ที่ สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันที่ 17   ตุลาคม 2557

                2. รายงานผลการใช้รถรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียน 1/2557 และ แผนการใช้รถรับ – ส่ง นักเรียน

   ภาคเรียนที่ 2 / 2557 ภายในวันที่   24   ตุลาคม   2557

Attachments:
Download this file (5648 2.57.pdf)5648 2.57.pdf[ ]1098 kB

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2558 ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557

       แจ้ง ร.ร.บ้านแม่กาษา , บ้านห้วยผาลาด , ชุมชนบ้านแม่กุน้อย และ บ้านแม่ระมาดน้อย   จัดทำพร้อมส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557 ภายในวันที่   24 ตุลาคม   2557 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 

Attachments:
Download this file (5615 .pdf)5615 .pdf[ ]239 kB

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

Attachments:
Download this file (250-2557 .docx)250-2557 .docx[ ]360 kB
Download this file (8 .57.docx)8 .57.docx[ ]73 kB

แจ้งการประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตกรรมนักเรียนนภาคเหนือครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ให้คณะทำงานผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างนี้มาประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมทีลอซู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เวลา 13.00 น. โดยให้เตรียมคอมพิวเตอร์ Note book  พร้อมปลั๊กไฟราง มาด้วย

             รายละเอียดการประชุม

          1. ทาง admin ระดับเขตพื้นที่ จะแจก รหัสผ่านการเข้าใช้งาน

          2. วิธีการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูล(คะแนน)

 

Attachments:
Download this file (730704_850294485015345_2046963577_n.jpg)รายชื่อ[ ]130 kB

     ที่ ศธ 04056/ว5379 ลว 26 กันยายน 2557

     การจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม 30%)

     รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

Attachments:
Download this file (111111.doc)เอกสารแนบ[ ]33 kB

แจ้งตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมกันแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

Attachments:
Download this file (2d.doc)เอกสารแนบ[ ]28 kB

http://youtu.be/lPeMcYumNuY      ไฟล์วีดีโอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001086516
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
403
1050
9104
1067104
36452
47150
1086516

Your IP: 54.161.214.221
วันนี้วันที่ : 2014-10-25 13:30:50