1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสาร1

เอกสาร2

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา ให้กับครูหรือเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ที่สนใจจำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗      ขอประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าวให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมให้ตอบแบบสำรวจไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งการกรอกข้อมูลการติดตามตรวจสอบฯ
โรงเรียนที่ส่งการกรอกข้อมูลในการติดตามประเมินผลฯ( ครั้งที่๓ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗) 

ดาวโหลดรายชื่อ

ศน.ประนอม แก้วมา ๐๘๙๙๖๑๖๐๗๑

เรื่อง การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา‏ รายละเอียด คลิ๊ก

     ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อให้การจัดสรรมีความถูกต้อง จึงเห็นควรให้โรงเรียนในสังกัด เข้ารายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งส่งแบบรายงานไป สพป.ตาก 2 อีกทางหนึ่งด้วย

ขยายเวลารายงานเป็น 17 สิงหาคม 2557

www.obecict.bopp.go.th

Attachments:
Download this file (4607 re.jpg)ที่ ศธ 04056/ว4607 ลว 8 สค 2557[ ]1282 kB
Download this file (manual.pdf)manual.pdf[ ]592 kB
Download this file (smis.pdf)smis.pdf[ ]56 kB

     ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประสงค์ขอ จัดตั้งโรงเรียนบ้านแม่จวาง เป็นโรงเรียนเอกเทศ (เดิม:ห้องเรียนสาขาบ้านแม่จวาง) นั้น สพป.ตาก เขต ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นและได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถานศึกษาดังกล่าว ฯ มีมติให้จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่จวาง เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านแม่จวาง ....

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (ว4379.pdf)ว4379.pdf[ ]1362 kB

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Attachments:
Download this file (1011.pdf)1011.pdf[ ]1701 kB
Download this file (1012.pdf)1012.pdf[ ]1688 kB

รายงานผลงานที่ภาคภูมใจของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (4250.pdf)4250.pdf[ ]178 kB

   เอกสารแนบด้านล่าง

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000997762
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
35
1909
7340
979765
39080
62689
997762

Your IP: 54.234.69.160
วันนี้วันที่ : 2014-08-28 02:09:10