ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ…

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

              16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำน...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

                16 กรกฎาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

Read more

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่…

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่ระมาด

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางลงพื้...

Read more

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสร…

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสริมสถานศึกษา

                วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศูนย์ประสานง...

Read more

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเชิ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

                ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

                  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลง...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปราม…

 สพป.ตาก เขต 2 ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                  วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดพิธีลงนามบั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัด...ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

สพป.ตาก เขต 2 จัด...ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

                  นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ...

Read more

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-…

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยนาย...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001506126
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
329
1415
2657
1491281
37919
48591
1506126

Your IP: 54.242.63.214
วันนี้วันที่ : 2015-07-28 10:44:41