ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน กลุ่มอุ้มผาง

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอุ้มผาง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๘ นายบุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอำเภออุ้มผาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนและกีฬาพื้นบ้านส...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสา…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

                วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MO...

Read more

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ร...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

        นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหาร...

Read more

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรว...

Read more

ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

                นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้า...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

              นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสั...

Read more

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

                  สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ร...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบผู้บ...

Read more

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดฝึกอบรมลูกเสื...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้…

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

                ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.เดินทางตรวจเ...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เดินทางยังโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด สพป.ตาก เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการส...

Read more

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง"การจัดการศึกษาพื้นที่สูงและทุรกันดารให้กับนักบริหา...

Read more

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ...

Read more

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

                พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อต...

Read more

มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

 มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะบุคลากร ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ดร.ชัยพฤ...

Read more

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

            นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางปวีณา ปานยิ้ม ศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่บ้านพะน้อคี เพื่อมอบ...

Read more

การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

 การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารทาง...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมน...

Read more

งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

 งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

            นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็น...

Read more

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก...

Read more

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

                      นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.และ ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

                ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรีพร้อมคณะ เดินท...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 30 ม.ค. 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรี...

Read more

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

                วันที่ 28 มกราคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัดต...

Read more

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม conference กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๕ อำเภอ ๑๒ กลุ่มโรงเรียนเพื่อ มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยม...

Read more

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001300548
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
4094
2537
16361
1267059
16361
56281
1300548

Your IP: 54.197.94.30
วันนี้วันที่ : 2015-03-05 19:09:37