ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

1DSCN3431DSCN3433DSCN3434DSCN3436DSCN3437DSCN3438DSCN3455DSCN3459DSCN3465

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้ อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้าวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานวัน วชิราวุธ ขึ้นในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ จัดทำพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังจากนั้นนักเรียนได้แยกไปพัฒนาโรงเรียนและวัดประจำหมู่บ้าน

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

7788

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ต้อนรับ นายนคร รุ่งคณาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 พร้อมคณะติดตาม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ที่ผ่านการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ในประเทศไทยของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

112233445566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นำโดยนายเจิดจ้า รองผู้อำนวยการฯ นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ได้มาให้คำแนะ ชี้แนะในการเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก สมศ. ต่อไป ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

สปงนว

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รับมอบอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดคี จากสำนักงานข่าวสปิงนิว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  เป็นผู้ส่งมอบ และเป็นประธานในการแจกผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

DSCF9817DSCF9676DSCF9682DSCF9706DSCF9721DSCF9765DSCF9785DSCF9808DSCF9824

วันนี้ ที่ 21 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต้อนรับคณะกรรมการ จากเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 นำโดยรองฯผอ.ธเนศ เวทมาหะ ศน.สุวิมล ใจโปร่ง และผอ.สุเชษฐ รัตนเสถียร ซึ่งได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ....

DSCF9288DSCF9133DSCF9152DSCF9160DSCF9238DSCF9271

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีจิตศรัทราในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ระเมิง ในงานบุญครั้งนี้ มีผู้มาร่วมกันทำบุญและร่วมรับประทานอาหาร จากโรงทานอย่างครึกครื้น ...

WP 20131119 003

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  มอบหมายให้ครูพัชนี  จรรยา  ประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้กับนักเรียนชั้นม.1-3 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแคดเมียมศึกษาในประเด็นหัวข้อ แคดเมียม โดยได้มีการทดสอบก่อนและหลังการได้รับความรู้ เรื่องแคดเมียม

DSC05828

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา , ครูจินตนา  จิตต์จริง , ครูกาญจนา  เหล่ามา และครูธนพร  กองคำ  ได้ร่วมกันรับมอบโต๊ะหมู่บูชา (ชุดเก้า) จากคุณนวลพรร ก่อประภากิจ  (ภริยาท่านชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  จำนวน 1 ชุด มูลค่าราคา 4,500 บาท  ตามที่ครูพัชนี  จรรยา  ประสานขอรับการบริจาคและสนับสนุน ทั้งนี้ดรงเรียนจะได้นำไปใช้ในงานศาสนพิธี และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณนวลพรรณ  ก่อประภากิจ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

DSC05360

วันที่  12  พฤศจิกายน  2556  ท่าน  ผอ.ประกาศิต  คำสุข  และคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา  และ วัดไทยสามัคคี  ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย

IMG 1632IMG 1639IMG 1656IMG 1658IMG 1667IMG 1674

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียน แม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้ปรับปรุงศาลพระภูมิ และ ศาลตา ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ครู นักเรียน  ตลอดจนผู้อาศัย เป็นการอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซู…

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซ...

Read more

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

            วันที่ 21 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

                วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 เข...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดงานรดน้ำดำหัว-ขอพร

สพป.ตาก เขต 2 จัดงานรดน้ำดำหัว-ขอพร

                เมื่่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

 สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน...

Read more

รดน้ำดำหัว-ขอพร

รดน้ำดำหัว-ขอพร

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายชัย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

 สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

                วันที่ 17 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่พร้อมด...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติร…

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน

                วันที่ 3 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

                นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั…

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

            วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโ...

Read more

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก…

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.ตาก

                วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒน...

Read more

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

            นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียร…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

              วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001365058
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
128
401
128
1357663
26263
54608
1365058

Your IP: 54.197.94.30
วันนี้วันที่ : 2015-04-26 08:31:40