ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

1DSCN3431DSCN3433DSCN3434DSCN3436DSCN3437DSCN3438DSCN3455DSCN3459DSCN3465

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้ อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้าวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานวัน วชิราวุธ ขึ้นในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ จัดทำพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังจากนั้นนักเรียนได้แยกไปพัฒนาโรงเรียนและวัดประจำหมู่บ้าน

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

7788

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ต้อนรับ นายนคร รุ่งคณาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 พร้อมคณะติดตาม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ที่ผ่านการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ในประเทศไทยของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

112233445566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นำโดยนายเจิดจ้า รองผู้อำนวยการฯ นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ได้มาให้คำแนะ ชี้แนะในการเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก สมศ. ต่อไป ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

สปงนว

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รับมอบอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดคี จากสำนักงานข่าวสปิงนิว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  เป็นผู้ส่งมอบ และเป็นประธานในการแจกผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

DSCF9817DSCF9676DSCF9682DSCF9706DSCF9721DSCF9765DSCF9785DSCF9808DSCF9824

วันนี้ ที่ 21 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต้อนรับคณะกรรมการ จากเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 นำโดยรองฯผอ.ธเนศ เวทมาหะ ศน.สุวิมล ใจโปร่ง และผอ.สุเชษฐ รัตนเสถียร ซึ่งได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ....

DSCF9288DSCF9133DSCF9152DSCF9160DSCF9238DSCF9271

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีจิตศรัทราในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ระเมิง ในงานบุญครั้งนี้ มีผู้มาร่วมกันทำบุญและร่วมรับประทานอาหาร จากโรงทานอย่างครึกครื้น ...

WP 20131119 003

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  มอบหมายให้ครูพัชนี  จรรยา  ประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้กับนักเรียนชั้นม.1-3 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแคดเมียมศึกษาในประเด็นหัวข้อ แคดเมียม โดยได้มีการทดสอบก่อนและหลังการได้รับความรู้ เรื่องแคดเมียม

DSC05828

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา , ครูจินตนา  จิตต์จริง , ครูกาญจนา  เหล่ามา และครูธนพร  กองคำ  ได้ร่วมกันรับมอบโต๊ะหมู่บูชา (ชุดเก้า) จากคุณนวลพรร ก่อประภากิจ  (ภริยาท่านชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  จำนวน 1 ชุด มูลค่าราคา 4,500 บาท  ตามที่ครูพัชนี  จรรยา  ประสานขอรับการบริจาคและสนับสนุน ทั้งนี้ดรงเรียนจะได้นำไปใช้ในงานศาสนพิธี และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณนวลพรรณ  ก่อประภากิจ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

DSC05360

วันที่  12  พฤศจิกายน  2556  ท่าน  ผอ.ประกาศิต  คำสุข  และคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา  และ วัดไทยสามัคคี  ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย

IMG 1632IMG 1639IMG 1656IMG 1658IMG 1667IMG 1674

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียน แม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้ปรับปรุงศาลพระภูมิ และ ศาลตา ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ครู นักเรียน  ตลอดจนผู้อาศัย เป็นการอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การ…

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การเรียน

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และเจ้าหน้า...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้...

Read more

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้ห…

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกา จัดทำหลักสูตรการศึกษา...

Read more

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตาม…

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตามแนวทาง BBL

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ D...

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึก…

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนั...

Read more

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ พลเอกส...

Read more

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

                ระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าป…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเท...

Read more

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอ…

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอม

          นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ย...

Read more

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง…

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูแ...

Read more

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน...

Read more

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน…

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน CDC

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ...

Read more

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

                เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ล...

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

                วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้ก...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณ...

Read more

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล...

Read more

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา…

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ผ...

Read more

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

                14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่…

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินฯ

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงป...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้...

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ...

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมห...

Read more

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

                วันที่ 6 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม...

Read more

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

              นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2ิ เป็นประธานในพิธีเปิด กา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

            บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดห้องทำงาน ปรับภูม...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001406817
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1689
1485
3174
1392083
33458
34564
1406817

Your IP: 54.81.80.46
วันนี้วันที่ : 2015-05-25 22:30:08