1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

SAM 1917 resizeSAM 1924 resizeSAM 1925 resize

วันที่ 22 สิงหาคม  2556  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ครูพัชนี  จรรยา  (ครูอนามัยโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้)  เข้าร่วมประชุมครูผู้รบผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ  โรงพยาบาลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ตามหนังสือเชิญโรงพยาบาลแม่สอดที่ ตก 0032.222/ว 7285  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556   เพื่อนำแนวทางการดำเนินการด้านอนามัยนักเรียนมาใช้ปฏิบัติงานอนามัย โรงเรียน  เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนทุกคนต่อไป

994575 502219203189626 1659610189 n resize20130822 144404 resizeอบรมคศ3 resize

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้อนุญาตให้ครูวลัยพร แปงติ๊บ  และครูกาญจนา  เหล่ามา  เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตากเขต 2  ตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของสพป.ตาก เขต 2  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูฯของโรงเรียนมีวิทยฐานะสูงขึ้น  และเป็นการสร้างขวํยและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูฯของโรงเรีย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูฯ ในโรงเรียนต่อไป

5678

เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด นำชุดพลังงานทดแทนมาร่วมจัดนิทรรศการ

1245

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 8 ทุน ทางโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มา ณ โอกาสนี้

1234

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด นำนักศึกษามาบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 10 คน

1234.15

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้มีโอกาสรับข้าวสารจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายสุริยะ   ประสาทบัณฑิตย์ จำนวน ๗๐๐ ถุง โดยให้ทางอำเภออุ้มผางเป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสารและได้รับความอนุเคราะห์รถ บรรทุกหกล้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการขนข้าวสาร  จากนั้นท่านปลัดอำเภออุ้มผางได้เดินเยี่ยมชมอาคารพักนอนนักเรียนที่กำลังก่อ สร้าง

                            

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน      
DSCF0499DSCF0452DSCF0474DSCF0427DSCF0506DSCF0509DSCF0511DSCF0522DSCF0528DSCF0533
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ได้จัดกิจกรรม "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โดยมีนายธวัชชัย แสงแปลง รักษาการผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีกิจกรรม
การแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 
การแข่งขันพับจรวดกระดาษ 
การแข่งขันโยนไข่
กิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกายรีไซเคิล 
การประกวดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
การประกวดกิจกรรมการวาดภาพ
กิจกรรมบิงโก
 

SL380269 - Copy resizeIMGP4915 resizeIMGP4920 resizeIMGP4926 resizeSL380273 resizeSL380279 resizeSL380285 - Copy resizeSL380296 resize

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556   นายเทิน  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)  ร่วมกับหน่วยงานตำรวจภูธร  กองร้อย ตชด. 344 เกษตรอำเภอ สาธารณสุข ในอำเภอท่าสองยาง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์          ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) เพื่อให้นักเรียนได้เข้าชมและ  กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น นิทรรการผลงานวิทยาศาสตร์ สารคดี แต่งแต้มสีสัน เครื่องร่อนกระดาษพับะแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และสนุกกับเกมต่างๆ

 

ภาพข่าว:โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

21.11.313เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมัดมือ ลาขุ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งทางหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง ได้จัดขึ้น ณ วัดเก่าในหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

BossDSC 0010BossDSC 0004BossDSC 0006BossDSC 0008

โรงเรียนบ้านแม่อมกิได้จัดกิจกรรม ภาวนา ๑๕ ค่ำ ขึ้น เพื่อถวายเเด่ในหลวง ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  นำโดยนางสาวสุจิรา  ยอคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมกิ กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน จำนวน ๓๒๔ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีทางศาสนา การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

จังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชี…

ประชาสัมพันธ์...ด้วยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประส...

Read more

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าพักของครูที่รับการอบรมแท…

แจ้งครูที่จะเข้ารับการอบรมแท็ปเล็ต (Tablet) ในวันที่ 7-8 ก.ย.57 และวันที่ 12-13 ก.ย.57 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าพัก ติดต่อเข้าพักได้ที่บ้านคนคอนหวันรีสอร์ท (ตรงข้ามมามาโฮมมาร์ท) ตา...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001006893
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1734
2245
4876
990422
3979
44232
1006893

Your IP: 23.21.9.44
วันนี้วันที่ : 2014-09-02 23:50:44