1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 0046IMG 0047IMG 0043IMG 0054

วันที่ 30 สิงหาคม  2556  นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้มอบหมายให้ครูและ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมอบรมม"การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคเบื้องต้น" ณ สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

Bossimage

Bossimage1

Bossimage3

วันที่29สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านแม่พลูได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชาย กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค และในการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนบ้านแม่พลูได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ภาพข่าวโดย/ครูวันโชค แสนอินต๊ะ

  DSCN2528DSCN2527DSCN2529

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  ได้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มองแล้วสวยงาม โดยการปลูกดอกไม้บริเวณขอบถนนในบริเวณโรงเรียน                                  

7234568910

วันที่ 28 สิงหาคม 2556  นำโดยพระอาจารย์  บุญช่วย  วัดป่าสามมัคคีธรรม หมู่บ้านรวมไทยพัฒนา  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ได้นำอาหารคาวหวาน อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยว   น้ำหวานลำไย  ไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4   นักเรียนต่างอิ่มหนำสำราญมีความสุข

974204 517898318289485 1511627228 n1148360 517898321622818 425452720 n1290135 517898314956152 456718337 n

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อรับนโยบาย จาก นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 ซึ่งเป็นนโยบายของ นายจาตุรนท์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

IMG 1789IMG 1795IMG 1799IMG 1804IMG 1806IMG 1809IMG 1811

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ของโครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้อง ถิ่นอย่างเหมาะสม รู้คุณค่าของ ป่า น้ำ และชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ สังคมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

---------------------------------------
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๓
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5557 7509
---------------------------------------

DSC02464DSC02424DSC02430DSC02442DSC02482DSC02486DSC02544DSC02573DSC02575DSC02583DSC02583DSC02604DSC02608DSC02608DSC02616DSC02628DSC02682DSC02690

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา โรงเรียนรวมพัฒนา 3 ส่งนักเรียนชั้นมัธเยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธเยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รุ่นที่2 ณ หอประชุมโรงเรียรวมไทยพัฒนา 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยนายณัฐวุติ ทวีเกื้อกูลกิจเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยะธรรม มีความสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความดีงามร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

---------------------------------------
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๓
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5557 7509
---------------------------------------

25560821-25560821-SAM 237725560821-25560821-SAM 235325560821-25560821-SAM 237425560821-25560821-SAM 2382210820131774

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาพบพระ มอบทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพบพระ ได้มอบทุนโครงการอาหารกลางวันและถ่ายทอดวิธีการทำเชื้อเห็ดนางฟ้าแก่ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

 

 ประเพณีเรียกขวัญผูกข้อมือบ้านหมื่นฤาชัย

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียนบ้านหมื่นฤาชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเรียกขวัญ

ผูกข้อมือประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมและประเพณี 

 

5124367

วันที่  24  สิงหาคม  2556  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  ณ  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จังหวัดลำปาง  ซึ่ง นักเรียนทุกคนได้ทำอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถจนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาสารานุกรมไทย ของจังหวัดตาก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งถึงแม้คะแนนจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เป็นตัวแทนเป็นแข่งที่จังหวัด เชียงใหม่แต่ถึงยังไงก็ยังรู้สึกภูมิใจที่นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สามารถทำได้คะแนนดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดตาก และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 ของจังหวัดตากในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

 
 
 
 
 
 

     

3245วันที่  24  สิงหาคม  2556   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4  ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม แข่งขันฟุตบอลคัฟ  และมีนักเรียนนักกีฬาพร้อมครูผู้คุมได้นำนักเรียนนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่ง  ณ สนามโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001026431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
150
1678
2795
1012946
23517
44232
1026431

Your IP: 54.87.93.1
วันนี้วันที่ : 2014-09-16 08:06:34