ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 0410IMG 0392IMG 0419IMG 0426IMG 0432

วันที่ 18  กันยายน 2556 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และ คณะครูโรงเรียนแม่สอดนำนักเรียนเข้าร่วมงาน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ เน็ต ของ อบจ.ตาก โดยนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทีปังกรรัศมีโชติ

IMG 0360IMG 0362IMG 0363

วันที่ 18 มิถุนายน 2556โรงเรียนแม่สอด ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรม โภชนาการของเด็กอ้วน โดยวิทยากรจากโรงพยาลแม่สอดมาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่สอด

IMG 0352IMG 0355IMG 0358IMG 0373
วันที่ 18 กันยายน
 2556 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดซึ่งโรงเรียนแม่สอดต้อนรับ  รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 2 นายธเนศ  เวทมาหะ และคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่6  ที่เข้าร่วมประชุมะคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่6 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด โดยนายธเนศ  เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับด้วยความเต็มใ
DSCF3974DSCF3965DSCF3967DSCF3977DSCF3998
เนื่อง จากวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น "วันสันติภาพโลก" โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพ ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐาน สำคัญของวัฒนธรรม สันติภาพ โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ของความสงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะนำไปสู่การตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิต สามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นำทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตน เอง และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้อื่น...
BossIMG 4880BossIMG 4878BossIMG 4881BossIMG 4883BossIMG 4885BossIMG 4890BossIMG 4892BossIMG 4890
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 นายบุรินทร์   ขันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4 ได้เป็นประธานดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่ออสารได้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4  ในระดับชั้น ป.3 และ ป.6 โดยมีคณะครูต่างโรงเรียนดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียน เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

IMG 2359IMG 2205IMG 2230IMG 2236IMG 2239IMG 2250IMG 2253IMG 2268IMG 2271IMG 2271IMG 2280IMG 2282IMG 2286IMG 2290IMG 2355

วันที่ 14-15 กันยายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 โดยนายเดชา   แสงท้าว  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจันยา  วงจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการ และคณะครูนำนักเรียน 64 คน  ไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ที่อำเภอ
แม่สอด  ซึ่งเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ  ได้เหรียญทอง จำนวน 8 รายการ เหรียญเงิน 4 รายการ เหรียญทองแดง
2 รายการ และได้เข้าร่วม 4 รายการ ทั้งนี้โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค 4 รายการ คือ อัฉริยะภาพคณิตศาสตร์ ม1.-3  ประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 และประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

---------------------------------------
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๓
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5557 7509
---------------------------------------

 k1k2k3k4k5k6

เมื่อวันที่ 14 -15 กันยายน 2556 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 นำโดย จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ ผู้อำนวยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการในกิจกรรมต่างๆ ผลการแข่งโรงเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่จำนวน 13 รายการคือ

1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
2.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
3.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
4.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
5.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
6.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
7.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
8.การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
9.การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
10.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
11.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
12.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์

1231234108 413253872109037 1327213903 n1239013 413253948775696 846951698 n

13-15  กันยายน 2556   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรมม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2  อาทิเช่น  การแข่งขันจัดตลาดนัด  ประกวดโครงงานคุณธรรม  หน้าที่พลเมืองที่ดี  โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา

1234259 634663353245127 1475444226 n970203 634662479911881 1702914315 nIMG 0278IMG 0282

วันที่ 13  กันยายน 2556 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ครู นักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 2 ที่มาร่วมงานงาน "เวทีแสดงศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย ร่วมมือ ร่วมใจ สู่อาเซียน โดยโรงเรียนแม่สอดเป็นเจ้าภาพและบริการสถานที่ในการจัดการแสด

599673 635841036460692 1219839189 n994004 638368829526907 1728677476 n 11235916 638369326193524 1888506843 n1237739 638369132860210 322563119 n

วันที่ 14-15  กันยายน 2556 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 กรรมการ ครู นักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 2 ที่มาร่วมงานงาน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ตาก เขต ๒ ซึ่งโรงเรียนแม่สอดรับเป็นเจ้าภาพสนามสอบ ผลการแข่งขัน โรงเรียนแม่สอด ได้ลำดับที่ 3 ของ สพป.ตาก เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ กลุ่มแม่กุ-มหาวัน ร่วมรณรงค์กิจกรรม "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ" โดยการแจกสติ๊กเกอร์ที่ สพฐ.ร่ว...

Read more

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมงานด้านวิชาการของคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม โรงเรียนแม่กุ-มหาวัน อำเภอแม่สอด โดยมีรอง ผอ.เขต...

Read more

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอพบพระ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

20 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ และคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้ช่วยผ...

Read more

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ 8 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานใ...

Read more

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน กลุ่มพะวอ-ด่านเเม่ละเมา เพื่อตรวจดูสภาพโดยทั่วไปในโรงเรียนและเยี่ยมห้องเรียน เ...

Read more

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพร...

Read more

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับร…

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับรางวัลฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ท...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด ...

Read more

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียน…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียนในโอกาสย้ายฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาค...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการ...

Read more

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนา…

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนาว"

2 พ.ย. 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เยือนพื้นที่อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนชุม...

Read more

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นค…

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

วันที่ 1 พ.ย. 57 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 2...

Read more

พิธีเปิด "นกแล ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1"

พิธีเปิด "นกแล ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "นกแล ฟุตซอล คัพ คร้งที่ 1" ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล คุณขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงกา...

Read more

Conferrence โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย…

Conferrence โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนส์ ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต ...

Read more

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศ สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประ...

Read more

อบรมการจัดการเรียนประวัติศาสตร์ฯ

อบรมการจัดการเรียนประวัติศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และส...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวั...

Read more

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระ…

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตพื้นที่ฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจ...

Read more

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คนใหม่ในโอกาสเ...

Read more

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001131427
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1432
860
2292
1118293
35319
46044
1131427

Your IP: 54.242.190.171
วันนี้วันที่ : 2014-11-24 19:14:26