ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

7788

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ต้อนรับ นายนคร รุ่งคณาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 พร้อมคณะติดตาม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ที่ผ่านการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ในประเทศไทยของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

112233445566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นำโดยนายเจิดจ้า รองผู้อำนวยการฯ นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ได้มาให้คำแนะ ชี้แนะในการเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก สมศ. ต่อไป ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

สปงนว

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รับมอบอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดคี จากสำนักงานข่าวสปิงนิว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  เป็นผู้ส่งมอบ และเป็นประธานในการแจกผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

DSCF9817DSCF9676DSCF9682DSCF9706DSCF9721DSCF9765DSCF9785DSCF9808DSCF9824

วันนี้ ที่ 21 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต้อนรับคณะกรรมการ จากเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 นำโดยรองฯผอ.ธเนศ เวทมาหะ ศน.สุวิมล ใจโปร่ง และผอ.สุเชษฐ รัตนเสถียร ซึ่งได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ....

DSCF9288DSCF9133DSCF9152DSCF9160DSCF9238DSCF9271

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีจิตศรัทราในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ระเมิง ในงานบุญครั้งนี้ มีผู้มาร่วมกันทำบุญและร่วมรับประทานอาหาร จากโรงทานอย่างครึกครื้น ...

WP 20131119 003

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  มอบหมายให้ครูพัชนี  จรรยา  ประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้กับนักเรียนชั้นม.1-3 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแคดเมียมศึกษาในประเด็นหัวข้อ แคดเมียม โดยได้มีการทดสอบก่อนและหลังการได้รับความรู้ เรื่องแคดเมียม

DSC05828

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา , ครูจินตนา  จิตต์จริง , ครูกาญจนา  เหล่ามา และครูธนพร  กองคำ  ได้ร่วมกันรับมอบโต๊ะหมู่บูชา (ชุดเก้า) จากคุณนวลพรร ก่อประภากิจ  (ภริยาท่านชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  จำนวน 1 ชุด มูลค่าราคา 4,500 บาท  ตามที่ครูพัชนี  จรรยา  ประสานขอรับการบริจาคและสนับสนุน ทั้งนี้ดรงเรียนจะได้นำไปใช้ในงานศาสนพิธี และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณนวลพรรณ  ก่อประภากิจ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

DSC05360

วันที่  12  พฤศจิกายน  2556  ท่าน  ผอ.ประกาศิต  คำสุข  และคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา  และ วัดไทยสามัคคี  ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย

IMG 1632IMG 1639IMG 1656IMG 1658IMG 1667IMG 1674

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียน แม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้ปรับปรุงศาลพระภูมิ และ ศาลตา ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ครู นักเรียน  ตลอดจนผู้อาศัย เป็นการอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

1465041 558801684199148 1656735826 n1456827 558802157532434 1485645582 n1419889 558803240865659 894031576 n1462027 558802710865712 1868842054 n1470467 558802020865781 1202670481 n1470500 558801867532463 2000892199 n1472223 558802500865733 1881361080 n1476929 558803264198990 1400817755 n

เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) เดินขบวนร่วมกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าสองยาง เพื่อประกวดการจัดขบวนและกระทงใหญ่ โดยทางโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดเดินขบวน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่                                                                                           

 

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

            วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโ...

Read more

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก…

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.ตาก

                วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒน...

Read more

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

            นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียร…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

              วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

                นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ต...

Read more

งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกั...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบ...

Read more

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

                สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

                วันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยา...

Read more

อบม Schoolmis

อบม Schoolmis

  วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเครือข่ายวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ระบบออนไลน์(Schoolmis) สำหรับครูที่รับผิดชอบฝ่ายทะ...

Read more

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

                วันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้เป็นตัวแทนอำเภอแม่สอด จังหวัด...

Read more

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน กลุ่มอุ้มผาง

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอุ้มผาง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๘ นายบุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอำเภออุ้มผาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนและกีฬาพื้นบ้านส...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสา…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

                วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MO...

Read more

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001340551
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
556
1200
4746
1326937
1756
54608
1340551

Your IP: 54.158.186.118
วันนี้วันที่ : 2015-04-02 15:02:43