ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

DSC04558 resizeDSC04372 resizeDSC04456 resizeDSC04493 resizeDSC04512 resize

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00-1200 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันจัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์
2) เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3) เพื่อถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
5) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ
6) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความรักความห่วงใยและพระคุณของพ่อที่มีและมอบให้นักเรียนทุกคน
7) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
8) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
9) เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยโดยการได้ปฏิบัติจริง และประสบการณ์จริง
      ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 208 ประกอบด้วยข้าราชการครูฯ จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนจำนวน 79 คน นักเรียนจำนวน 102 คน และพระภิกษุสงฆ์จากสำนักสงฆ์และวัดในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 9 รูป

DSCN4558DSCN4552DSCN4559DSCN4576วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนแม่สอดจัดรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศประจำปี 2556 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ

IMG 3992IMG 3971IMG 3993

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูโรงเรียนแม่สอดร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง ณ สนามกีฬานเรศวร เทศบาลนครแม่สอด เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย

DSCN3592DSCN3570DSCN3578DSCN3586DSCN3589

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดมอบรางวัลกีฬาที่ได้มาจากการแข่งขันกีฬานักเรียนในอำเภออุ้มผาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านแม่กลองใหม่ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ ได้รับถ้วยรางวัลมากมาย

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

IMG 1994IMG 1988IMG 1991

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนแม่สอดจัดพิธีถวายพระพรในหลวงแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย

1DSCN3530DSCN3532DSCN3533DSCN3538DSCN3544DSCN3547DSCN3548DSCN3554

ค่ำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นงวันพระราชสมภพ สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเด็จ  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีทหาร  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวเปิงเคลิ่งได้เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

IMG 3490IMG 3464IMG 3476IMG 3465IMG 3496

วัน พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 นายทองสุขอยู่ ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้เป็นประธานเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชิราชและบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบ้านปรอผาโ้ด้ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

21345

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม  2556   เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  นำโดยท่าน  ผอ.นงนุช  ชุมภูเทพ  คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระ  พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ประพฤติตนดี

IMG 5861IMG 5855IMG 5860IMG 5866IMG 5868เช้าวันที่ 3 ธันวาคม โรงเรียนบ้านหนองบัว นำโดยผอ.วิเชษ เย็นฉ่ำ ได้นำข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านหนองบัว และเหล่าทหารพราน ทำพิธีวันพ่อ
ตอนเช้าทำพิธีตักบาตร ถวายอาหารเวลา 9.00 น ทำพิธีถวายความจงรักภักดี

 

IMG 1979999637 678247718872351 791331816 n1451364 678247868872336 423340805 n1465372 678247265539063 379658972 nIMG 1975วันที่ 2 ธันวาคม2556 โรงเรียน แม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย  ใจกองคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ส่งนักเรียนเข้าประกวด นักร้อง หางเครื่อง  ในงานประจำประจำปีอำเภอแม่สอด ซึ่งควบคุมฝึกซ้อมโดย คุณครูสัมฤทธิ์  บุญถิ่น โรงเรียนแม่สอด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักร้อง รางวัลชมเชย ประเภทนักร้อง รางวัลรองนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประเภทหางเครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ…

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

              16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำน...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

                16 กรกฎาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

Read more

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่…

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่ระมาด

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางลงพื้...

Read more

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสร…

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสริมสถานศึกษา

                วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศูนย์ประสานง...

Read more

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเชิ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

                ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

                  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลง...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001514233
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
128
1415
3717
1503469
4159
41867
1514233

Your IP: 50.19.53.104
วันนี้วันที่ : 2015-08-05 05:11:46