ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
DSC03541 resizeDSC03537 resize
วัน ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดยผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ครูธนพร  กองคำ  เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำเงินที่คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคสมทบ จำนวน 1,120 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  และเสื้อผ้ามือสอง ถุงเท้า จำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่เด็กชายธีระพงษ์ กรอิสระ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านวะแขระโก  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ประสบอัคคีภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนรายดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย แต่มากด้วยน้ำใจจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ได้มีจิตสาธารณะ มีความเอื้ออาทรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อื่น
IMG 6132IMG 6145IMG 6151IMG 6163IMG 6176IMG 6182เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนบ้านหนองบัว นำโดยท่าน ผอ. วิเชษ เย็นฉ่ำ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวจัด กิจกรรม  Merry Christmas ให้นักเรียน พร้อมทั้งเชิญชวนครูต่างชาติ มาร่วมงาน
123478
เมื่อ วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 18 รายการ
สรุปผลการแข่งขันได้เหรียญทอง 13 รายการ เหรียญเงิน 4 รายการ และเข้าร่วม 1 รายการ ได้ร่วมแข่งขันระดับชาติ 1 รายการ คือรายการ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
 
DSC05029DSC05010DSC05014DSC05023
กองลูกเสือวิลามัญโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา เข้ารับรางวัลประกวดระเบียบแถวสวนสนาม
 
ระดับประเทศประจำปี 2556 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

IMG 3540IMG 3546IMG 3550

โรงเรียน แม่สอดนำโดยนายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนแม่สอดจัดพิธีทำบุญอาคารใหม่ โดยคณะครูร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

12345

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายมหัศจรรย์การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ Wonderland of English Camp’13 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  และในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นกลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

IMG 4117IMG 4119IMG 4123

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายวิมลแปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัยใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับ คณะครูและวิทยากร การอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสังกัด สฟป.ตาก เขต 2 โดยโรงเรียนแม่สอดได้บริการสถานที่ในการอบรบ

IMG 3825IMG 3920IMG 3978

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 นาย วิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่สอดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบุรณ์

 

IMG 3670IMG 3650IMG 3666IMG 3677

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 นาย วิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะโรงเรียนแม่สอดจัดบูธนิทรรศการของ สพป. ตาก เขต 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกวดโอเบค 025ประกวดโอเบค 023วันที่ 14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
 ครั้งที่ 63 ณ ร.ร.บ้านบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. นางจารึก  พลายชุม
2.นายศิริชัย  ศิริ
3.นายเจริญ  วสันต์สุขใจ
ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศที่เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ร...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

        นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหาร...

Read more

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรว...

Read more

ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

                นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้า...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

              นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาดและท่าสองยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสั...

Read more

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

                  สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ร...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการจัดสอบผู้บ...

Read more

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประชุมจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดฝึกอบรมลูกเสื...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้…

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

                ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.เดินทางตรวจเ...

Read more

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เดินทางยังโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด สพป.ตาก เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการส...

Read more

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

บรรยายพิเศษให้นักบริหารระดับสูง

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง"การจัดการศึกษาพื้นที่สูงและทุรกันดารให้กับนักบริหา...

Read more

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

ประชุมคอนเฟอร์เรนท์เตรียมการสอบ NT

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ...

Read more

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนพะเด๊ะ

                พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อต...

Read more

มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

 มอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะบุคลากร ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ดร.ชัยพฤ...

Read more

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

            นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางปวีณา ปานยิ้ม ศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่บ้านพะน้อคี เพื่อมอบ...

Read more

การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

 การประชุมผู้บริหารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารทาง...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมน...

Read more

งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

 งานวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียน

            นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็น...

Read more

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

ประชุมบุคลากรเขตฯ ประจำเดือน

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก...

Read more

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่ม

                      นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.และ ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

                ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรีพร้อมคณะ เดินท...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

                วันที่ 30 ม.ค. 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรี...

Read more

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

ประชุมส่วนราชการจังหวัดตาก

                วันที่ 28 มกราคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัดต...

Read more

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

การประชุม conference กลุ่มโรงเรียน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม conference กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๕ อำเภอ ๑๒ กลุ่มโรงเรียนเพื่อ มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยม...

Read more

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุ...

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เ…

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "การศึกษาให้สุดซอย เพื่อเด็กดอยและชายแดน" โดยมีผู้บริหารในส...

Read more

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

การอบรมข้าราชการครูฯโดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ

วันที่ ๒๕ ม.ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้าราชการครูฯมีทักษะการ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอด-พบพระ)

                วันที่ 24 มกราคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรร...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001290410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3767
2456
6223
1267059
6223
56281
1290410

Your IP: 54.163.78.47
วันนี้วันที่ : 2015-03-02 23:46:12