1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

DSC02975 resizeDSC02900 resizeDSC02906 resizeDSC02956 resizeDSC02963 resizeDSC03009 resize

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ครูยุพิน สุขมา ครูกาญจนา เหล่ามา ครูธนพร  กองคำ  ครูพรปวีณ์ สิงหเดช(พนักงานราชการฯ) และครูภัทราภรณ์  ยอดบุญยืน(ผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย) นำนักรเยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนจำนวน  62 คน ไปทัศนศึกษาภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเดินทางไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ คือ ไปชมหุ่นมือ ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ไปชมแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก  ไปชมพระพุทธรูปและรูปปั้นศาสดาของศาสนาต่างๆ ณ วัดป่าเก่า(วัดพม่า) ไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ณ สวนทีปังกรรัศมีโชติฯ เทศบาลนครแม่สอด การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ
1) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.3 ที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
3) เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.3 มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
4) เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.3 เกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติและรู้จักรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม
5) เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

1419824 556477671098216 1914443350 n1472352 556109084468408 751655789 n1465086 556473377765312 1119106336 n1421577 556105341135449 757257865 n1426285 555958347816815 436162157 n1426695 555694017843248 1961027374 n1450971 555958431150140 1656942737 n1451456 556104237802226 1326363187 n1460158 555958777816772 1917089765 n1465371 555690227843627 2144356227 n1472875 555958587816791 1079769837 n

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2556 โดย นายปรีชา เก่งกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอำเภอท่าสองยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

 

ภาพข่าวโดย: ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

IMG 0986IMG 0998IMG 1006IMG 1033IMG 1049IMG 1060IMG 1114IMG 1131IMG 1146IMG 1285
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2556
ได้จัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีท่านนายอำเภอ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล
เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี โดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี และห่างไกลจากยาเสพติด

DSC03423 resizeDSC03336 resizeDSC03352 resizeDSC03441 resizeDSC03451 resize

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ตาก (คปภ.จ.ตาก)  โดยนางพรทิพย์  อินทวงศ์  (ผอ.สนง.คปภ.จ.ตาก)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
1)  เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการประกันภัย  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ทุกคน
2)  เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบ การแสดง บทเพลง และทอล์กโชว์เพื่อเตรียมเข้าประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัยในปี พ.ศ.2557  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ตาก  จะดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในโอกาสต่อไป

1003238 242003682623947 1102705250 n1383642 242003832623932 2130656737 n
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4  โดยนายบุรินทร์  ขันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวิชิต  ศรีจันทร์ตรา  และคณะครูได้พบปะนักเรียนกิจกรรมการประ    เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
1452421 538000992951953 1940688193 n
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 โดยการนำของนายวิชิต ศรีจันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ไปศึกษาดูงาน กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ภาษาไทย แก้ไขนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ โดยมีนายประดิษฐ์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และสาธิตการสอนทักษะวิชาภาษาไทย พื้นฐานแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

22113344

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2556 เพื่อชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองซักถามปัญหาต่างๆ ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

DSC03289 resizeDSC03308 resizeDSC03319 resize

วันที่7 พ.ย. 2556  เวลา 13.00 น เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ ครูพัชนี  จรรยา / ครูวลัยพร  แปงติ๊บ  / ครูจอมขวัญ   ใจยอด/ ครูศรัณยา  จันทรางกูล และครูวิโรจน์  คำน่าน  เป็นตัวแทนคณะครูของโรงเรียน  นำนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3  ของโรงเรียนไปร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามาคคีวัดเชตพน (วัดประจำหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน)  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 1,296 บาท  ซึ่งการนำนักเรียนไปร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 ของโรงเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ (พิธีทำบุญทอดกฐิน) จากประสบการณ์จริง
2) เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3  ของโรงเรียนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฯ
5) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

IMG 5375IMG 5360IMG 5369IMG 5377

เวลา 13.00 น. ของวันที่ 6 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านหนองบัว จัด งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับ โรงเรียนบ้านแม่พลู และคณะทหารพราน

IMG 5323IMG 5239IMG 5243IMG 5249IMG 5253IMG 5271IMG 5282IMG 5319IMG 5321IMG 5330IMG 5340

เช้าวันที่ 6 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  จัดทำบุญโรงเรียน และพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ เรือนพยาบาลสนามกีฬาโรงเรียน โดยท่านทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และคณะ ผอ. กลุ่มโรงเรียนอำเภอ ท่าสองยาง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001026872
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
591
1678
3236
1012946
23958
44232
1026872

Your IP: 54.167.11.16
วันนี้วันที่ : 2014-09-16 12:07:45