ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒


_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

1DSCN3431DSCN3433DSCN3434DSCN3436DSCN3437DSCN3438DSCN3455DSCN3459DSCN3465

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้ อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้าวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานวัน วชิราวุธ ขึ้นในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ จัดทำพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังจากนั้นนักเรียนได้แยกไปพัฒนาโรงเรียนและวัดประจำหมู่บ้าน

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

7788

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ต้อนรับ นายนคร รุ่งคณาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 พร้อมคณะติดตาม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ที่ผ่านการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ในประเทศไทยของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

112233445566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นำโดยนายเจิดจ้า รองผู้อำนวยการฯ นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ได้มาให้คำแนะ ชี้แนะในการเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก สมศ. ต่อไป ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

สปงนว

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รับมอบอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดคี จากสำนักงานข่าวสปิงนิว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  เป็นผู้ส่งมอบ และเป็นประธานในการแจกผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

DSCF9817DSCF9676DSCF9682DSCF9706DSCF9721DSCF9765DSCF9785DSCF9808DSCF9824

วันนี้ ที่ 21 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต้อนรับคณะกรรมการ จากเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 นำโดยรองฯผอ.ธเนศ เวทมาหะ ศน.สุวิมล ใจโปร่ง และผอ.สุเชษฐ รัตนเสถียร ซึ่งได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ....

DSCF9288DSCF9133DSCF9152DSCF9160DSCF9238DSCF9271

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีจิตศรัทราในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ระเมิง ในงานบุญครั้งนี้ มีผู้มาร่วมกันทำบุญและร่วมรับประทานอาหาร จากโรงทานอย่างครึกครื้น ...

WP 20131119 003

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  มอบหมายให้ครูพัชนี  จรรยา  ประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้กับนักเรียนชั้นม.1-3 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแคดเมียมศึกษาในประเด็นหัวข้อ แคดเมียม โดยได้มีการทดสอบก่อนและหลังการได้รับความรู้ เรื่องแคดเมียม

DSC05828

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา , ครูจินตนา  จิตต์จริง , ครูกาญจนา  เหล่ามา และครูธนพร  กองคำ  ได้ร่วมกันรับมอบโต๊ะหมู่บูชา (ชุดเก้า) จากคุณนวลพรร ก่อประภากิจ  (ภริยาท่านชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  จำนวน 1 ชุด มูลค่าราคา 4,500 บาท  ตามที่ครูพัชนี  จรรยา  ประสานขอรับการบริจาคและสนับสนุน ทั้งนี้ดรงเรียนจะได้นำไปใช้ในงานศาสนพิธี และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณนวลพรรณ  ก่อประภากิจ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

DSC05360

วันที่  12  พฤศจิกายน  2556  ท่าน  ผอ.ประกาศิต  คำสุข  และคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา  และ วัดไทยสามัคคี  ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย

IMG 1632IMG 1639IMG 1656IMG 1658IMG 1667IMG 1674

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียน แม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้ปรับปรุงศาลพระภูมิ และ ศาลตา ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ครู นักเรียน  ตลอดจนผู้อาศัย เป็นการอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวั...

Read more

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระ…

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตพื้นที่ฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจ...

Read more

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คนใหม่ในโอกาสเ...

Read more

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถ...

Read more

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการฝึกหัดว่ายน้ำ โดย...

Read more

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่ จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

Read more

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum ...

Read more

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นายนพพร แก้วท...

Read more

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาต่างๆใน จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื็นที่ก...

Read more

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-Net และ NT และผลสัมฤทธิ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001081176
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
23
1190
3764
1067104
31112
47150
1081176

Your IP: 54.167.177.111
วันนี้วันที่ : 2014-10-21 01:09:44