ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558
เหลือเวลา

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

1460290 552880908136722 728726035 n994990 552879634803516 1169591869 n1525706 552879544803525 1163683088 n

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ  นำโดยนางสาวสุจิรา  ยอคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมกิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเเม่วะหลวง พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ได้มอบเหรียญรางวัลเเก่นักกีฬามวยสมัครเล่น ซึ่งมีนักกีฬาคว้า 1 เหรียญทองและ 3 เหรียญทองเเดง ในการเเข่งขันรอบคัดเลือกกีฬานักเรียน นักศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทกีฬามวยสมัครเล่นและมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้เหรียญทองในการ เเข่งขันกีฬาอำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2556

51236

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ท่านผอ. นงนุช ชุมพูเทพ ได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม

เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว หรือ THAIRAT MODEL ณ โรงเรียนหล่มสักบริหารธุรกิจเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศที่
มืองทองธานี

1460045 447019678732456 1016740569 n1477800 656156227768554 963536110 n1488918 447020558732368 123049690 n1507844 669336219756570 793914008 n

วันที่ 13 -14  ธันวาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู

 ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน Obace Award  ของผู้บริหาร ระดับภาคเหนือ 

p1p2p3p4p6p7ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบเหรียญและเกียรติบัตรให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับเขตการศึกษา 6 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตากเข้าแข่งขันในกีฬาฟุตซอลหญิงและเซปัคตะกร้อหญิง โดยนักกีฬาฟุตซอลหญิงได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง...ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน....

898 637518849619915 1631356794 n

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุด ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2556

i3i1i2i3i5i6

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายไอซีทีชุมชนสร้าง ยุวชนโลจิสติกส์สู่อาเซียน 2013 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

DSC04684 resizeDSC04652 resizeDSC04688 resizeDSC04703 resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 2 (สมศ.น้อย) นำโดย  นายประกาศิต  คำสุข  (ผอ.ร.ร.บ้านหัวฝาย และประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง)  ประธานกรรมการฯ  นางอัมพร  ศิริขวัญ (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวกลางฯ) กรรมการฯ , นางรุ่งนภา  ศรีสุข (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใหม่) กรรมการฯ , นายสงกรานต์  ยาโนยะ (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้) กรรมการฯ , นางอุบลรัตน์  บุญลือ (ศน.สพป.ตากเขต 2 ) กรรมการฯ  และนายคนองฤทธิ์  สิงหบุตร (พนังานธุรการฯ)  เลขานุการฯ  ได้มาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ  แก่โรงเรียน  เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินฯ จาก สมศ.รอบสามต่อไป  ทั้งนี้มีครูพัชนี  จรรยา(รกท.ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้) พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนคอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกพร้อมรับฟังการสรุปด้วยวาจา จากคณะกรรมการประเมินฯ (ตามหนังสือ สพป.ตากเ ขต 2 ที่ ศธ.04056/ว 6099  ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน 2556)

IMG 3993IMG 3931IMG 3935IMG 3939IMG 3954IMG 3960IMG 3965

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย ตลอดจนพระคุณของบิดาผู้ให้กำเนิด

DSC04601 resizeDSC04577 resizeDSC04593 resizeDSC04631 resize

เวลา 18.00 - 21.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ครูพัชนี จรรยา ครูกาญจนา เหล่ามา    ครูจอมขวัญ  ใจยอด  และครูภัทราภรณ์ ยอดบุญยืน  เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เข้า ร่วมพิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชร่วมกับทางเทศบาลตำบลแม่ตาว

994976 567590389986944 1530345911 n598501 567590489986934 848690546 n1424463 567592059986777 652848033 n1453530 567590699986913 1451311869 n1458688 567590553320261 539024405 n

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับอำเภอท่าสองยางและส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

ข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่สอด-พบพระ)

                วันที่ 24 มกราคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรร...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระ…

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(แม่ระมาด-ท่าลองยาง)

                วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558 จำนวนทั้งส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 รับการประเมินมาตฐานเขตฯจาก สพฐ.

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยรอง ...

Read more

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 รับพิธีตักบาตร ณ อุทยานประวัติศ...

Read more

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี

นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด

Read more

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

กิจกรรมวันครู สพป.ตาก เขต 2 ปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2เดินทางร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2558 โดยในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูจากทุกสังกัด ณ โรงเรียนแม่ระมาดว...

Read more

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โดย สพฐ. ได้จัดประชุมเพื่อปร...

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงาน ได้จัดบูธกิจกรรมวันเด็กโดยมีอุปกร...

Read more

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านมอเกอ

          วันที่ 7 มกราคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และศุนย์เทคโนโลยีสารสน...

Read more

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

ผอ.เขตประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองย้าย

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจรณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสายผู้สอน สายผู้บริหารและในภาคบ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. ...

Read more

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในพื้นที่ชายแดน ...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

กีฬาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านมอเกอ อำเภอพบพระ

Read more

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

ประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ โดยท่าน ผอ.เขตฯ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผอ.โรงเรียนได้นำไป...

Read more

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

เยี่ยมห้องเรียนสาขา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะและบ้านปอเคอะเด

Read more

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

ประชุมเตรียมงานพื้นที่สูง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ...

Read more

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพ…

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

ระหว่างวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง และโรงเ...

Read more

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต่างๆในเขต...

Read more

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ ปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Read more

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเม...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วันที่ 26 พฤจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บันทึกเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ...

Read more

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดย...

Read more

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001219018
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
801
1102
1903
1204491
38151
40989
1219018

Your IP: 54.89.47.28
วันนี้วันที่ : 2015-01-26 13:35:51