1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

1245

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 8 ทุน ทางโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มา ณ โอกาสนี้

1234

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด นำนักศึกษามาบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 10 คน

1234.15

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้มีโอกาสรับข้าวสารจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายสุริยะ   ประสาทบัณฑิตย์ จำนวน ๗๐๐ ถุง โดยให้ทางอำเภออุ้มผางเป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสารและได้รับความอนุเคราะห์รถ บรรทุกหกล้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการขนข้าวสาร  จากนั้นท่านปลัดอำเภออุ้มผางได้เดินเยี่ยมชมอาคารพักนอนนักเรียนที่กำลังก่อ สร้าง

                            

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน      
DSCF0499DSCF0452DSCF0474DSCF0427DSCF0506DSCF0509DSCF0511DSCF0522DSCF0528DSCF0533
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ได้จัดกิจกรรม "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โดยมีนายธวัชชัย แสงแปลง รักษาการผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีกิจกรรม
การแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 
การแข่งขันพับจรวดกระดาษ 
การแข่งขันโยนไข่
กิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกายรีไซเคิล 
การประกวดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
การประกวดกิจกรรมการวาดภาพ
กิจกรรมบิงโก
 

SL380269 - Copy resizeIMGP4915 resizeIMGP4920 resizeIMGP4926 resizeSL380273 resizeSL380279 resizeSL380285 - Copy resizeSL380296 resize

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556   นายเทิน  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)  ร่วมกับหน่วยงานตำรวจภูธร  กองร้อย ตชด. 344 เกษตรอำเภอ สาธารณสุข ในอำเภอท่าสองยาง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์          ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) เพื่อให้นักเรียนได้เข้าชมและ  กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น นิทรรการผลงานวิทยาศาสตร์ สารคดี แต่งแต้มสีสัน เครื่องร่อนกระดาษพับะแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และสนุกกับเกมต่างๆ

 

ภาพข่าว:โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

21.11.313เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมัดมือ ลาขุ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งทางหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง ได้จัดขึ้น ณ วัดเก่าในหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

BossDSC 0010BossDSC 0004BossDSC 0006BossDSC 0008

โรงเรียนบ้านแม่อมกิได้จัดกิจกรรม ภาวนา ๑๕ ค่ำ ขึ้น เพื่อถวายเเด่ในหลวง ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  นำโดยนางสาวสุจิรา  ยอคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมกิ กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน จำนวน ๓๒๔ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีทางศาสนา การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

DSC09907 resizeS0053006 resizeS0064014 resizeS0274080 resizeS0295082 resizeS0353053 resizeS0673128 resizeS0742111 resizeS0885254 resizeS0923192 resize

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนรวม
นายเกษม อุ่นใจ พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่า
"กองทุนทดแทนพระคุณแม่"
มีการรับมอบศาลาหกเหลี่ยมจากเงินกิจกรรมทอดผ้าป่าปีที่ผ่านมา
และร.ร.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยมีการแสดงและการมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันแม่

1174541 589679311084494 1366609776 n7852 589679497751142 1222858058 n532084 589679641084461 462555874 n543158 589679987751093 2107682479 n1098409 589679914417767 1957093588 n1184814 589679851084440 1136579532 n

วัน ที่ 20   สิงหาคม  2556    โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4  สพป ตาก 2  คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร    

DSC01738 resizeDSC01749 resizeDSC01762 resizeDSC05449 resizeDSC05471 resize

วันที่ 18 สิงหาคม 2556  เวลา 09.00-11.30 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ร่วมกับ อสม.บ้านแม่ตาวใต้, อสม.บ้านแม่ตาวสันแป่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ได้ร่วมกันเดินรณรงค์  กำจัดขยะมูลฝอยและลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้  และหมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่  ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในชุมชนถึงภัย ของไข้เลือดออก  และการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000956502
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1666
2064
7569
933499
60509
53817
956502

Your IP: 54.81.211.100
วันนี้วันที่ : 2014-07-30 20:20:19