ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 5330IMG 5311IMG 5322IMG 5324

วันที่ 24 มกราคม 2557 นาย วิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เปิดกองยุวกาชาดโรงเรียนแม่สอด โดยมีวิทยากร คณะครูยุวกาชาดโรงเรียนแม่สอด และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดมาให้ความรู้

IMG 5333IMG 5346IMG 5358

วันที่ 24 มกราคม 2557 นาย วิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดไทยสามัคคีและบ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา

IMG 5782 - CopyIMG 5797IMG 5807 - CopyIMG 5821 - CopyIMG 5830 - Copy

วันที่ 25 มกราคม 2557 นาย วิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย  ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนแม่สอด ให้การต้อนรับนายทองสุข  อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะผู้บริหาร สพป.ตาก เขต 2 และวิทยากร ผู้เข้าอบนมประชุมการสอบ O-NET ซึ่งโรงเรียนแม่สอดได้บริการสถานที่ในการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน โดยผู้บิหาร คณะครูโรงเรียนแม่สอดต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

000001002003004

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 นายสิรภพ หลอมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 6 ผืน

001000002003004

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 นายสิรภพ หลอมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นำผ้าป่าโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  ถวาย ณ วัดรวมไทยวนาราม 7 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

000001002003

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง เข้าศึกษาดูงานและเดินทางมาส่งครูชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ ครูผู้ช่วยคนใหม่ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โดยมีผู้อำนวยการสุเนต รักแก้ว และคณะครูให้การต้อนรับ

C360 2014-01-21-15-32-33-38520140121 1514380C360 2014-01-21-09-33-09-353C360 2014-01-21-10-10-46-866C360 2014-01-21-15-38-24-456

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2556 ที่ ผ่านมา นายสมเจตต์ ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนนำเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเภทที่ 5 การดำเนินการเลี้ยงปลา ระดับชาติ  ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km ) กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะ และการนำเสนอผลงานในครั้งนี้โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติประเภทที่ 5การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะ

                                                   ภาพ ครูพวงเพชร / ข่าวเนตรนภา

DSC 0520DSC 0501DSC 0503DSC 0508DSC 0513DSC 0515

วันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ได้มีการจัดสอบ P O-net ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ซึ่งการสอบในครั้งนี้มีทั้งหมด  5 สาระวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา

IMG 4183IMG 4191IMG 4211IMG 4249IMG 4255IMG 4273IMG 4470IMG 4584IMG 4588IMG 4611IMG 4630IMG 4664IMG 4680IMG 4683IMG 4683

วันที่ 17-18 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 เพื่อให้ลุกเสือ-เนตรารี เป้นคนที่มีความอดทน มีระเบียบวินัย และสมามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

IMG 5049IMG 5015IMG 5017IMG 5021IMG 5024IMG 5027IMG 5032IMG 5034IMG 5035IMG 5036IMG 5039IMG 5042IMG 5042IMG 5043

วันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด บก.ควบคุม ฉกร.4 จากศูนย์ศิลปชีพ กอ.44  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องรักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการสนุกสนาน ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทหาร จากศูนย์ศิลปชีพ กอ.44 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีอำนว...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7/255...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

                วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประวัต์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ให...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเ...

Read more

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเร…

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที...

Read more

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก …

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบห้องสม...

Read more

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันสถาปน...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณ…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2...

Read more

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

                วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรย...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

                วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001556182
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
514
1645
5804
1538934
3777
42331
1556182

Your IP: 54.167.5.15
วันนี้วันที่ : 2015-09-03 11:43:48