1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก…

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วันที่ 28 มีนาคม 2557 การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา...

Read more

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

วันที่24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

Read more

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต โรคมาลาเรียในสถานศึกษา โครงการ "การสื่อสารเพื่อเป...

Read more

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S...

Read more

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่ิอเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล"ชัยยะวงศาพัฒนา"ซึ่งได้...

Read more

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลู...

Read more

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน เรียนร่วม สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนั…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้...

Read more

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรี...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000741845
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
613
1356
613
732081
28594
72593
741845

Your IP: 54.243.13.30
วันนี้วันที่ : 2014-04-20 15:34:24