Print this page
Saturday, 11 July 2020 11:21

โรงเรียนบ้านหัวฝาย รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวฝาย คณะ อสม.บ้านหัวฝาย ได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  ช่วยกันใส่ทรายอะเบท  ในบริเวณโรงเรียน และได้พ่นยากันยุง ตามห้องเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.พระธาตุผาแดง  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Read 402 times