Print this page
Sunday, 15 March 2020 14:22

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา

Rate this item
(0 votes)

9363 200315 0002

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน กองร้อย ตชด.35 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา ณ หมู่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

Read 748 times