Print this page
Sunday, 15 March 2020 14:11

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ "การทำหน้ากากอนามัย"

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นำโดย นายระพิน เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ "การทำหน้ากากอนามัย" ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะงานฝีมือ งานอาชีพพร้อมทั้งได้แจกจ่ายให้กับนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรค โดยเฉพาะช่วงนี้ มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค-19 จึงถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกัน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้า คือ คุณทะนิ สายวรรณะ (ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเจดีย์โคะ) จึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

Read 690 times