Print this page
Saturday, 14 March 2020 15:04

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อบรม "การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้แก่นักเรียนที่อาจได้พบกับสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกวิธี

รายงานโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูธีรนาท

Read 1279 times