Print this page
Wednesday, 19 February 2020 20:07

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก(สาขาบ้านจ่อคี) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

Rate this item
(0 votes)

1 1

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก(สาขาบ้านจ่อคี) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนและมอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

Read 1223 times