Print this page
Wednesday, 19 February 2020 16:19

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า

Rate this item
(0 votes)

1 1

เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศช่วงหน้าแล้ง ก่อให้เกิดไฟป่าลุกลามได้โดยง่าย โดยคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและชาวบ้านขุนห้วยแม่ท้อได้ช่วยกันทำแนวกันไฟไว้ เนื่องจากมีไฟลุกลามตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา

Read 1126 times