Print this page
Thursday, 14 November 2019 20:25

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562

Rate this item
(0 votes)

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218532489552 191114 0034

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสีโนน นุรังษี ประธาน ซึ่ง ปีนี้ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ได้จัดให้มีการทำข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันวิชาการเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ มีการรับมอบโต็ะนั่งม้าหินอ่อนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด้วย

Read 65 times