Print this page
Wednesday, 09 October 2019 15:52

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 30 -1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูธีรนาท

Read 48 times