Print this page
Wednesday, 09 October 2019 15:13

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E)

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 27 กันยายน 2562เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดยครูอำนวย ปัญญา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 80 คนที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E)ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานคือ พันตำรวจโทศรายุ ดีมั่น สารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นผู้มอบเกียรติบัตรร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

Read 129 times