Print this page
Wednesday, 09 October 2019 15:02

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Rate this item
(0 votes)

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218530870420 191009 0001

วันที่ 17 ก.ย. 2562 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ครั้งที่ 1 ของ นายระพิน เกษแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตากเขต 2
2. นายเจษฎา ชิ้นหนึ่ง ผอ.ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5
3. นายวัลลภ โตวรานนท์ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยา
พร้อม ผอ.พี่เลี้ยง / ผอ.ในกลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน / คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ

Read 161 times