Print this page
Wednesday, 09 October 2019 14:12

โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ จัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมบำรุงสะพานข้ามลำห้วย

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะทำงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ สภ.แม่ระมาด ทหารพรานบ้านพละ(กรม ทพ. 35) รวมถึงคณะครูและนักเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ร่วมกันซ่อมบำรุงสะพานข้ามลำห้วยชั่วคราว ด้วยการขนย้ายก้อนหินมาถมบริเวณสะพานเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของผิวถนน เนื่องจากการซ่อมบำรุงเดิมเป็นดินถมใหม่จึงเกิดการอ่อนตัว กลายเป็นโคลน ส่งผลให้การสัญจรเกิดความลำบาก เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการพังทลายของสะพานคอนกรีตเดิมเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยใหม่ในเวลาต่อไป

เขียนข่าว/ภาพข่าว : ครูพัชรกฤษฎิ์  เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ

Read 250 times