Print this page
Monday, 07 October 2019 14:50

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต้อนรับคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอด

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  นำโดย นางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยคณะครูและครูอนามัยโรงเรียนบ้านหัวฝาย ได้ต้อนรับคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้ามาบริการทำฟันและรักษาโรคในช่องปากให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read 128 times