Print this page
Monday, 07 October 2019 14:30

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดโครงการอบรมการเพาะเห็ดเพื่อเยาวชน

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก จัดโครงการอบรมการเพาะเห็ดเพื่อเยาวชนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 จำนวน 65 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับการเพาะเห็ดลงสู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นพัฒนากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จำนวน 6 ท่าน และมอบก้อนเห็ดให้กับโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จำนวน 300 ก้อน อีกด้วยเพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาเพาะในโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ อินถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อ.แม่สอดจ.ตากให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

Read 171 times