Print this page
Thursday, 29 August 2019 18:29

โรงเรียนบ้านหัวฝาย มอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพม่า

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย มอบปัจจัยและสิ่งของ ให้แก่เจ้าอาวาสวัดชลประทานบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า

Read 146 times