Print this page
Monday, 08 July 2019 13:48

โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหัวฝาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของพระศรีสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ ร่วมสืบสานมรดก
วัฒนธรรมล้ำค่าของไทย และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดประกวดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก การแต่งคำขวัญ การวาดภาพสำนวนสุภาษิตไทย การอ่านร้อยแก้ว การอ่านร้อยกรอง มีการแสดงของนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย หมู่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ไปในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย

Read 147 times