Print this page
Monday, 08 July 2019 13:43

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ฯ

Rate this item
(0 votes)

1 1

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่,วันภาษาไทยแห่งชาติ และบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นางวิไลพร จิโน รักษาราชการแทน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยรับชมการแสดง วีดิทัศน์ และนิทรรศการประวัติวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของกวีเอกของชาวไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ การแต่งกลอน การแต่งคำขวัญ และการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี เพื่อชิงของรางวัลต่างๆมากมาย

Read 27 times