Print this page
Monday, 08 July 2019 13:36

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกวีเอกของโลกและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย การอนุรักษ์กาพย์ กลอนในจิตใจของเยาวชน โดยภายในกิจกรรมได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้อ่านกลอนสดุดีและประวัติสุนทรภู่
ต่อด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในเรื่อง พระอภัยมณี และการประกวดร้องเพลง หน้ากากนักร้องในวรรณคดี ซึ่งภายในกิจกรรม "วันสุนทรภู่" นักเรียนทุกได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

รายงานโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูมะนาว,ครูธีรนาท

Read 44 times