Print this page
Monday, 01 July 2019 19:59

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย

Rate this item
(0 votes)

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218528481060 190701 0008

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ประธานเปิดการจัดกิจกรรม วันรักษ์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย.เช่น การประกวดตัวละครในวรรณคดี การเขียนเรียงความ การอ่านร้อยแก้ว การอ่านทำนองเสนาะ การวาดภาพระบายสี การแต่งกลอน การจัดบอร์ดนิทรรศการ รวมถึงการแสดงต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการอ่านการเขียนการพูดด้านภาษาไทย การแสดงออกของนักเรียนในบทละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยโดยการจัดงานในครั้งนี้.คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนได้ร่วมใจกันแต่งชุดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

Read 40 times